Tuotantojohtaja

Pori

Suomen Hyötytuuli Oy on kotimainen tuulivoiman tuotantoyhtiö, joka toteuttaa tuulivoimahankkeita ja tuottaa puhdasta energiaa halliten koko elinkaaren tehokkaasti hankekehityksestä lähtien aina käynnissä pitoon ja voimaloiden purkuun. Yhtiö toimii Mankala-periaatteella ja vakaan omistuspohjan luovat kahdeksan suomalaista kaupunkienergiayhtiötä.

Nykyisten investointien valmistuttua parin vuoden sisällä tuotantokapasiteettimme on 320 MW ja vuosituotantomme nousee yli 1000 GWh:iin.

Yhtiö on voimakkaassa kasvussa ja suunnittelun eri vaiheissa olevien tuulipuistojen teho maalle ja merelle on yli 1700 MW.

Näin yhtiömme vastaa osaltaan Suomelle asetettuihin tavoitteisiin lisätä uusiutuvaa energiaa.

 

Olemme yksi Suomen johtavista tuulivoimaosaajista. Yhtiömme strategiana on olla edelläkävijä kannattavan, markkinaehtoisen tuulivoiman tuotannossa ja sen teknologioissa sekä vastuullisessa operoinnissa.

Etsimme nyt osaavaan joukkoomme kasvuamme tukemaan uusia tekijöitä. Haluatko olla mukana rakentamassa huomisen hiilivapaata yhteiskuntaa kanssamme?

Etsimme nyt vahvan kokemuksen omaavaa

TUOTANTOJOHTAJAA

vastaamaan yrityksemme energian tuotannosta, tuotantoprosessista ja sen kehittämisestä. Suomen Hyötytuulella on kuusi toiminnassa olevaa tuulipuistoa ja kaksi on rakenteilla. Johtamiesi tiimien tehtäviin kuuluu huolto ja kunnossapito, operointi ja korjaukset, ympäristö ja turvallisuus, investointiprojektien valvonta, elinkaarisuunnittelu sekä muut hallinnolliset tehtävät kuten: tuotannon ennustaminen, tuotannon riskit, tuulipuistojen infraan liittyvät asiat, maanvuokra-asiat. Tuotantojohtaja kuuluu yrityksen johtoryhmään ja hän raportoi toimitusjohtajalle. Tiimeihisi kuuluu noin kymmenen henkilöä ja ryhmä kasvaa tuotannon kasvun myötä. Merkittävä osa työstä tehdään ostopalveluina. Toimipisteesi on Porissa, josta johdetaan operatiivista toimintaa ja jossa sijaitsevat yhtiön päätoimipaikka ja kaksi tuulipuistoa.

Odotamme sinulta teknisen alan ylempää korkeakoulututkintoa tai vastaavia tietoja. Sinulla on kokemusta vaativista johtotehtävistä ja johtoryhmätyöskentelystä sekä kykyä kehittää tuulivoimatuotantoa yhä tehokkaammaksi liiketoiminnaksi. Sinulla on hyvät vuorovaikutustaidot, osaat neuvotella vakuuttavasti oman organisaation sisällä ja eri sidosryhmien kanssa. Neuvottelet sujuvasti myös englannin kielellä. Viet toiminnallasi asioita määrätietoisella tavalla määritellyn vision suuntaan. Haluat tulla mukaan rakentamaan kasvavaa tuulivoimayhtiötä osaavaan joukkoomme.

Lisätietoja yrityksestä www.hyötytuuli.fi. Lisätietoja saat myös toimitusjohtaja Toni Sulameri 041 751 1381, ajankohdat 1.3. klo 9.30–11.30 tai 8.3. klo 12–15.00 tai HRS Advisors, Tarja Kohtamäki 0400 797 453. Jätä hakemuksesi palkkatoiveineen viimeistään 10.3.

Jätä hakemus tästä linkistä