Johtoryhmätyön kehittäminen

Hyvä johtaminen lähtee hyvästä esimerkistä, johtoryhmän omasta johtamisesta ja toiminnasta. Hyvin toimiva ja tehokas johtoryhmätyöskentely on ensiarvoisen tärkeää yrityksen menestymisen takaamiseksi. On oleellista, että johtoryhmällä on yhtenäinen näkemys strategiasta, tulevaisuuden tavoitteista ja yhteenkuuluvuuden tunne. Usein on hyvä myös kirkastaa johtoryhmän tarkoitus, johtoryhmän rooli ja johtoryhmän toiminnan pelisäännöt. Ryhmätasolla toiminnan muutos edellyttää myös yksilötason käyttäytymisen muutoksia, tähän kiinnitämme erityistä huomiota. Uudistuminen edellyttää johtoryhmältä johtoryhmän ja johtoryhmän jäsenten vahvuuksien ja kehittämisalueiden tunnistamista ja valmiutta muutokseen. Johtoryhmän kehittämisprosessi suunnitellaan aina yrityksen tilanteen ja toiveiden mukaan.

Kehittämisprosessi voi sisältää seuraavia osa-alueita:

  • johtoryhmätyön nykytilanteen kartoitus
  • kartoituksen tulosten purku ja analysointi
  • johtoryhmätyön kehittämistoimenpiteet, kehittämissuunnitelma
  • johtoryhmän jäsenten toiminnan arviointi
  • johtoryhmän jäsenten toiminnan kehittämistoimenpiteet, henkilökohtainen kehittämissuunnitelma
  • johtoryhmän dynamiikka ja yhteistyö
  • johtoryhmän coaching kehittämistoimenpiteiden varmistamiseksi
  • yksilöcoaching henkilökohtaisten kehittämistoimenpiteiden tueksi

Ota yhteyttä ja kysy lisää.

Share This