Julkaisutiedot: www.yara.fi, www.linkedin.com, www.mosnter.fi, www.mol.fi, Uratie, Savon Sanomat, Kaleva

yara-logo

 

 

 

 

 

Yara tuottaa ratkaisuja tuottavaan ja kestävään maatalouteen sekä ympäristönsuojeluun. Yhteistyössä eri toimijoiden kanssa osallistumme globaalien haasteiden kuten ruoan ja luonnonvarojen riittävyyden sekä ilmastonmuutoksen ratkaisemiseen kannattavasti ja vastuullisesti.

Yara Siilinjärven fosfaattikaivos on Suomen suurimpia avolouhoksia. Kaivokselta saatava apatiittimalmi rikastetaan kaivosalueella sijaitsevalla rikastamolla. Siilinjärven toimipaikalla tuotetaan myös lannoitteita ja fosforihappoa. Toimipaikalla työskentelee noin 400 osaajaa.

Vastuut

 • Kaivoksen ympäristöasioiden kokonaisvaltainen hallinnointi ja ohjaus ao. tarkennuksin
 • Kaivoksen ympäristöluvitukseen ja YVA-prosesseihin liittyvät asiat
 • Kaivosvastuu -järjestelmän hallinnointi
 • Kaivoksen ympäristöasioiden kehittäminen, ml. investointien valmistelu ja koordinointi sekä tutkimushankkeisiin osallistuminen
 • Sidosryhmä- ja viranomaisyhteistyön hoitaminen yhdessä kaivoksen tuotantopäällikön kanssa
 • Aktiivinen kanssakäyminen Siilinjärven tehtaiden ympäristöpäällikön ja -tiimin kanssa
 • Kaivoksen edustaja Kaivosteollisuus ry:n ympäristöverkostossa ja tarvittaessa muissa alan yhteistyöelimissä
 • Kaivoksen johtoryhmän jäsen
 • Raportoit kaivoksen tuotantopäällikölle

Edellytykset

 • Ympäristötekniikan tai -tieteiden ylempi korkeakoulututkinto
 • Yli 5 vuoden kokemus kaivos- tai prosessiteollisuuden ympäristöasioiden parissa työskentelystä
 • Hyvä päätöksentekotaito ja paineensietokyky
 • Hyvät esiintymistaidot
 • Kyky työskennellä yhdessä ja hyvät vuorovaikutustaidot
 • Kyky verkostoitua Yaran globaaliin ja alan yleisiin verkostoihin
 • Halu kehittää itseään
 • Sujuva englannin kielen taito

Lisätietoja tehtävästä antavat  Yaralta Teija Kankaanpää, Head of Siilinjärvi Mine, puh. +358 50 568 6001 ja  HRS Advisors Oy:tä Pia Paavilainen, puh. +358 50 305 9217

 

Hae tehtävää täällä

Share This