Aktia erbjuder ett rikt urval av lösningar inom bankverksamhet, kapitalförvaltning, försäkring och fastighetsförmedling. Aktias verksamhet koncentreras till det finländska kustområdet och tillväxtcentra i inlandet. Aktias drygt 380 000 kunder betjänas på kontoren, webben, i mobila användargränssnitt samt per telefon. Aktias aktie noteras på Nasdaq Helsinki Oy. Mera information om Aktia finns på www.aktia.com.

Vi söker nu dig

LEGAL BUSINESS PARTNER / Förmögenhetsförvaltning

För följande funktioner respektivt
– Privatkunder & Spara och placera
– Kapitalförvaltning

En av de viktigaste prioriteringarna i Aktias strategi är satsningen på förmögenhetsförvaltning. Vår ambition är att smidigt tillhandahålla högklassiga spara och placera-produkter till privatkunder, företag och institutioner.  Våra framgångsrika fonder har väckt intresse utomlands och vi internationaliserar vår fonddistribution.  Vi satsar på flexibla digitala lösningar för en god kundupplevelse.

Som Legal Business Partner ingår du i vårt växande Legal-team. Du förväntas arbeta självständigt i nära samarbete med dina affärsområden. Du har ett brinnande intresse för förändringar och ett lösningsinriktat arbetssätt för att möta och utnyttja förändringar i verksamhetsomgivningen. Riskhantering är en naturlig del av din arbetsbild, och uppföljning av reglering och medverkan i Finansbranschens arbetsgrupper ingår i arbetet. Tjänsterna kan anpassas enligt sökandes intresse och kompetenser.

Privatkunder & Spara och placera

Du stöder affärsutvecklingen inom Spara och placera-processen (inom Operations-funktionen) med målsättningen att skapa en förstklassig kundupplevelse för private banking-, premium- och personal banking-kunder. Fokus i arbetsbilden ligger på att skapa en överlägsen kundupplevelse utan att tumma på de legala krav som bör beaktas. Du ansvarar för att de legala aspekterna beaktas vid utveckling och tillhandahållande av bankprodukter- och tjänster, primärt ifråga om spara och placera -produkter. Ditt arbetsfält innefattar relevanta processer, system, avtal och villkor för dessa produkter för privatkunders del. Du är bekväm att fungera som sparringpartner vid systemutveckling och trivs med tidvis även kniviga juridiska frågor. Konsumentskydd och digitalisering i vid bemärkelse är områden som du är förtrogen och bekväm med från tidigare arbetsuppgifter.

Du förväntas ha:

 • några års arbetserfarenhet av förmögenhetsförvaltning med fokus på privatkunder och därigenom god kännedom om relevant lagstiftning såsom MiFID
 • kännedom om AML/KYC, familje- och kvarlåtenskapsrätt och beskattning av privatpersoner
 • intresse och förståelse för lean, automatisering och digitalisering av processer är en fördel

Kapitalförvaltning

Som Legal Business Partner fungerar du som juridiskt stöd till affärsområdet Kapitalförvaltning, som omfattar Aktia Fondbolag, Aktia Kapitalförvaltning och Värdepapperstjänster. Du jobbar tätt tillsammans med fondbolagets och kapitalförvaltningens ledning samt värdepapperstjänster och fungerar som styrelsens sekreterare. Du förväntas ha god erfarenhet av fondförvaltning, kapitalförvaltning och förståelse för finansiella instrument. Du är bekväm med ett högt tempo och trivs med tidvis även kniviga juridiska frågor.

Du förväntas ha:

 • flera års arbetserfarenhet av fondförvaltning och kapitalförvaltning och därigenom god kännedom om relevant lagstiftning så som UCITS, AIFMD, MiFID, MIFIR, EMIR och AML/KYC
 • förtrogenhet med avtalsfrågor och bolagsrätt
 • ingående förståelse för finansiella instrument

Vi förutsätter även:

 • ett affärsinriktat, proaktivt och självständigt arbetssätt som Business Partner samt vilja och beredskap att ta i där det behövs
 • förmåga och intresse för att utbilda och skola, producera instruktioner
 • goda kommunikativa färdigheter och samarbetsförmåga
 • finska och engelska, svenska är en fördel
 • högre juridisk utbildning

Vi erbjuder dig:

 • intressanta arbetsuppgifter där du får tillämpa och utveckla din kompetens samt vara med och utveckla framtida bankens produkter och tjänster
 • en professionell arbetsgemenskap
 • en arbetsplats med goda trafikförbindelser i centrum av Helsingfors
 • Aktias goda personalförmåner.

Våra värderingar är modigt, kunnigt, tillsammans. Vi har ställt som mål att vara den mest eftertraktade arbetsplatsen inom bank- och finansbranschen fram till 2021. Vill du komma med på resan? Skicka in din ansökan redan i dag!

Kontaktinformation
Mera information om uppgifterna på både finska och svenska ger HRS Advisors, Krister Botell tel. 050 304 2410. Skicka in din ansökan med CV och löneanspråk senast 7.4.2019. De lediga tjänsterna tillsätts genast när vi har hittat en lämplig person.

 

ANSÖK HÄR

 

 

Share This