Jenny Blom-Järvinen, M.Sc.A.

Intohimoni ja kiinnostukseni kehittyneempiin ja viimeisimpiin hakuteknologioihin sekä erilaista tietoa hyödyntäviin järjestelmiin juontaa juurensa big data- maailmaan, jossa toimin muutaman vuoden ennen siirtymistäni strategisten henkilöstöratkaisujen pariin. Viimeisten vuosien aikana oma fokukseni on ollut vahvasti vaativien asiantuntija-, päällikkö- ja johtotason suorahakujen parissa. Olen toiminut tiiviisti erilaisten asiakkuuksien kanssa aina PK-yrityksistä pörssiyrityksiin.

Kokonaisvaltainen ymmärrys asiakkaan tarpeesta, tilanteesta ja tulevaisuuden tavoitteista antaa hyvän pohjan tukea strategiaa oikeilla rekrytoinneilla. Jatkuvasti kehittyvän hakuteknologian osaaminen yhdistettynä vahvaan liiketoiminta- ja organisaatioymmärrykseen mahdollistaa parhaan mahdollisen tuen rekrytointeihin.

Innostun herkästi pohtimaan ideoita ja väyliä löytääkseni sopivan henkilön asiakkaani organisaatioon. Etsivä löytää! Maisterin tutkintoni suoritin hallintotieteellisessä tiedekunnassa keskittyen johtamisen aihealueeseen ja opintojani täydensin psykologian kursseilla. Uskon vahvasti siihen, että ihmiset ovat yrityksen tärkein voimavara, ja haluankin kehittyä näiden asioiden parissa yhä rautaisemmaksi alan ammattilaiseksi.

Vapaa-ajalla minut löytää liikunnan parista. Nautin voima- ja kestävyysurheilusta; maratoneja on tullut juostua jo useampi. Mieleenpainuvin hetki harrastusten parissa on Balin tropiikissa juostu täyspitkä maraton.

Kokonaisvaltainen ymmärrys asiakkaan tarpeesta, tilanteesta ja tulevaisuuden tavoitteista antaa hyvän pohjan tukea strategiaa oikeilla rekrytoinneilla.