Kristiina Lehmus, PsM

Minua on aina kiehtonut, mikä liikuttaa meitä työssä. Ennen nykyiselle koulutuspolulleni astumista tutustuin näkökulmien ja maailmankuvien moninaisuuteen opiskelemalla mm. kirjallisuustiedettä ja venäjän kieltä. Työskentelin pitkään opintojeni ohella palvelualalla useissa työyhteisöissä, mistä kumpuaa toimintatyylini asiakaslähtöisyys ja palveluhenkisyys. Haluan rakentaa positiivista työnantajakuvaa toimeksiantajalleni painottamalla hakijaystävällistä ja valmentavaa työotetta niin rekrytointi- kuin henkilöarviointitilanteissa. Koen, että asiakkaan kulttuuristen ja liiketoiminnallisten lähtökohtien ymmärtäminen on avain onnistuneisiin henkilövalintoihin sekä henkilöstön kehittämiseen.

Vahvin substanssiosaamiseni liittyy erityyppisten rekrytointiprosessien toteuttamiseen, henkilöarviointeihin sekä yksilö- ja työyhteisövalmennuksiin. Näiden lisäksi olen toiminut paljon outplacementin, uraohjauksen sekä ammatillisen kuntoutuksen parissa. Minulla on psykologisen henkilöarvioinnin sertifikaatti, ja suomen sekä englannin kielten lisäksi työskentelen luontevasti myös venäjäksi. Haluan jatkuvasti kehittyä työssäni ja uuden oppiminen on elämäntapani. Viimeisimpänä valmistuin keväällä 2019 työ- ja organisaatiopsykologian erikoispsykologiksi.

Vapaa-ajalla uppoudun kaunokirjallisuuteen, musiikkiin sekä mieltä avartaviin keskusteluihin ystävieni kanssa. Virkistyn myös pitkään jatkuneen tanssiharrastukseni avulla sekä liikkumalla monipuolisesti.

Haluan rakentaa positiivista työnantajakuvaa toimeksiantajalleni painottamalla hakijaystävällistä ja valmentavaa työotetta niin rekrytointi- kuin henkilöarviointitilanteissa.