Suomen Lääkevarmennus Oy vastaa lääkevarmennusjärjestelmän ylläpidosta ja kehittämisestä Suomessa. Se on voittoa tuottamaton organisaatio, kuten EU:n lääkeväärennösdirektiivi edellyttää. Yhtiön toimialana on lääkepakkausten turvamerkintöjen hallinnoimiseksi perustettavaan lääkevarmennusjärjestelmään liittyvien palveluiden tuottaminen ja tarjoaminen, kyseisen järjestelmän kehittäminen, siihen liittyvä hallinnointi ja  neuvonta sekä muu lääkevarmennusjärjestelmään liittyvä toiminta. Yhtiö perustettiin joulukuussa 2016 ja sen omistajia ovat Lääketeollisuus ry, Orion Oyj, Rinnakkaislääketeollisuus ry, Suomen Lääkerinnakkaistuojat ry sekä Suomen Apteekkariliitto ry ja Lääke- ja Terveyshuolto ry.

Haemme kehityshenkistä ja asiakaslähtöistä

PALVELUPÄÄLLIKKÖÄ   

hallinnoimaan lääkevarmennusjärjestelmää ja ohjaamaan sitä tarjoavan palveluntuottajan toimintaa.Palvelupäällikkö toimii linkkinä asiakkaiden suuntaan ja varmistaa tehokkaan yhteistyön mm. apteekkien, lääkekeskusten ja tukkujakelijoiden kanssa. Hän osallistuu myös järjestelmän puitteissa tehtävään eurooppalaiseen yhteistyöhön mm. erilaisten työryhmien kautta. Valitun henkilön vastuualueeseen tulevat kuuluumaan myös lääkevarmennusjärjestelmässä syntyvien hälytysten syiden selvittäminen ja niistä asiakkaiden informoiminen.

Haemme tietojärjestelmien parissa toiminutta ja niiden kehittämisestä sekä ylläpitämisestä kiinnostunutta henkilöä, jolla on halukkuutta toimia myös asiakasrajapinnassa. Odotamme sinulta kykyä hahmottaa laajoja kokonaisuuksia sekä ymmärrystä tietojärjestelmiä tarjoavien palveluntarjoajien toiminnasta.

Sinulle ovat tuttuja ICT-alan projektinhallinta, sidosryhmäyhteistyö ja tietoteknisten järjestelmien hallinnointi asiakkaan tai konsultin roolissa. Koulutukseltasi voit olla tietotekniikan insinööri, tradenomi tai muun soveltuvan tutkinnon suorittanut osaaja. Arvostamme aiempaa kokemusta lääketeollisuudesta, mutta emme edellytä sitä. Tärkeämpää on vahva kiinnostus toimialaan sekä valmius perehtyä sitä ohjaavaan lainsäädäntöön.

Odotamme sinulta proaktiivista, kehittämishenkistä ja tavoitteellista asennetta. Tehtävässä menestyvällä henkilöllä on halua ja näkemystä muovata työnkuvaansa edelleen, valmius vastuulliseen toimintaan asiakasrajapinnassa sekä rohkeutta kokeilla uusia toimintatapoja lainsäädännölliset vastuut ja rajoitteet huomioiden.

Olet taitava vuorovaikutuksessa, haluat kuunnella asiakkaita ja vaikuttaa vahvasti siihen, että pystymme palvelemaan heitä mahdollisimman hyvin. Lisäksi toivomme, että sinulta löytyy aikaisempaa kokemusta ja näkemystä siitä, mitä tulee edellyttää tietojärjestelmiä tarjoavilta yhteistyökumppaneilta sekä jämäkkyyttä viestiä odotuksistamme heidän suuntaan.

Sujuva suomen ja englannin kielten suullinen ja kirjallinen taito on edellytys tehtävässä toimimiseen. Joustava asenne ja hyvät kommunikointi- ja ryhmätyötaidot ovat olennaisia kompetensseja tehtävässä.

Suomen Lääkevarmennus tarjoaa vastuullisen ja mielenkiintoisen tehtävän lääkealan muuttuvassa maailmassa tietojärjestelmän ylläpidon ja asiakaspalvelun parissa organisaatiossa, jossa jokaisella työntekijällä on oma tärkeä roolinsa ja mahdollisuus laajentaa osaamistaan. Yrityksessä on hyvä yhteistyöhenki, kotoisa työilmapiiri sekä säännölliset, myös henkilöstön tarpeiden mukaan joustavat työajat. Työsuhde-etuihin kuuluvat mm. kattava työterveydenhuolto, lounas- ja liikuntaetu.

Kerromme mielellämme tästä mielenkiintoisesti tehtävästä lisää, joten ole yhteydessä Jenny Blomiin, puh.040 7574348.

Lähetä hakemuksesi meille viimeistään su 21.7. mennessä TÄSTÄ. 

Share This