Uravalmennus muutostilanteissa

Muutosturva edellyttää uravalmennusta

Laki muutosturvasta astui voimaan 1.1.2017. Laki liittyy tilanteisiin, joissa yritys joutuu irtisanomaan henkilöstöä tuotannollistaloudellisin perustein. Tällöin työnantaja on velvoitettu tarjoamaan henkilöstölle työllistymistä edistävää valmennusta. Työllistymistä edistävä valmennus on paitsi lain edellyttämää, myös työnantajakuvaa edistävä ja inhimillinen ele työntekijöille. On tärkeää, että valmennus toteutetaan ammattimaisesti, arvostavasti ja siten, että siitä on valmennettaville selvää käytännön hyötyä.

Uravalmennus eli outplacement

On tärkeää, että irtisanotulla työntekijällä on nopeasti paikka, jossa tuulettaa tunteitaan ja selvittää ajatuksiaan lähipiiriä tai entistä työyhteisöä kuormittamatta. HRS Advisorsin valmentaja auttaa rakentamaan yksilöllistä, myönteistä, realistista ja tavoitteellista uratarinaa. Valmennuspalveluihimme kuuluu myös johdon ja esimiesten valmennus irtisanomistilanteisiin sekä jatkavan henkilöstön valmennus. Myös näistä palveluista kerromme mielellämme lisää, joten ota yhteyttä!

Valmennuksia yksilöille ja ryhmille

Uravalmennus voi olla henkilökohtainen tai ryhmämuotoinen, muutamasta tapaamiskerrasta aina muutamaan kuukauteen kestävä prosessi. Jos työnantaja on joutunut samanaikaisesti luopumaan useammasta työntekijästä, voi ryhmämuotoinen tilanteeseen räätälöity valmennus olla paikallaan.

 

Räätälöity valmennusohjelma juuri oikeaan tarpeeseen

Valmennuksessa keskitytään niihin asioihin ja siinä järjestyksessä, kun se kullekin henkilölle tai ryhmälle on tärkeää. Vaikka valmennusohjelmat räätälöidään, ne sisältävät kuitenkin aina tietyt ydinasiat, joita käsitellään käytännönläheisten esimerkkien ja harjoitusten avulla. Valmentaja auttaa ajattelemaan toisin ja näkemään uusia mahdollisuuksia.

HRS Advisorsin kokeneet valmentajat käytössäsi

HRS Advisorsin valmentajilla on pitkä kokemus uravalmennuksesta ja rekrytoinneista. Koska useat valmentajamme ovat myös toimineet vaativien asiantuntija- ja esimiestehtävien parissa, myös mentorointia voidaan liittää mukaan valmennukseen. Valmennusta tukee HRS Advisorsin yritysmaailman kontaktit, laaja työnantajaverkosto ja avoinna olevat työpaikat.

Ota yhteyttä, niin kerromme tarkemmin yksilö- ja ryhmä­valmennuksistamme sekä mentorointi­mahdollisuuksista, ja palveluiden hyödyistä asiakkaillemme.