Soveltuvuusarviointi

psykologinen henkilöarviointi

Soveltuvuusarviointi – psykologinen henkilöarviointi

HRS Advisorin soveltuvuusarviointi eli psykologinen henkilöarviointi auttaa sinua löytämään tehtävääsi sopivimmat tekijät. Suoritamme soveltuvuusarviointia kaikenlaisin tehtäviin – aina johto- ja esimiestehtävistä toimihenkilöiden tehtäviin. Toimipisteemme sijaitsevat Espoossa, Turussa ja Tampereella. Palvelemme ketterästi koko Suomen ympäri.

Soveltuvuusarviointi on vertailukelpoinen ja puolueeton tapa ennustaa, kuinka hyvin työnhakija sopii kyseiseen työhön. Arviointi tukee onnistuneita henkilövalintoja sekä helpottaa rekrytointipäätöksiä. Sen avulla löydämme tehtävään motivoituneen ja osaavan tekijän, virherekrytoinnin välttäen.

Pelkän työhaastattelun aikana ei välttämättä pysty havaitsemaan kaikkia tehtävässä menestymisen kannalta tärkeitä ominaisuuksia. Soveltuvuusarvioinnin tuottama tieto ja palaute tukevat myös valitun henkilön kehitystä ja urasuunnittelua. Arviointia voidaan käyttää myös työntekijän potentiaalin mittaamiseen yrityksen sisäisissä muutoksissa.

Henkilöarviointi kestää yleensä kaksi päivää ja sisältää monia yksittäisiä tehtäviä. Kyvykkyyttä, osaamista ja oivaltamista mitataan aikarajallisilla tehtävillä. Aikarajattomat tehtävät taas mittaavat henkilölle ominaisia toimintatapoja, tyylejä sekä motiiveja. Yhtä pätevyysaluetta mitataan aina muutamalla eri tavalla. Arviointiin kuuluu myös psykologin haastattelu, joka liittää kaikki arvioinnin eri palaset yhteen. Henkilöarviointi on sertifioidun psykologin suorittama.

Käymme tulokset läpi toimeksiantajan kanssa yhteisessä palaverissa ja annamme perustellun kantamme kunkin hakijan soveltuvuudesta tehtävään. Myös arviointiin osallistuneet työnhakijat saavat arvioinnin tulokset itselleen joko kirjallisesti tai suullisesti. Soveltuvuusarviointi kannattaa tilata alan ammattilaisilta.

Tekijä hukassa?

Autamme löytämään sopivimman henkilön

Share This