Tervetuloa psykologiseen henkilöarvioon!

Tältä sivulta löydät tarvitsemasi tiedot henkilöarvioon liittyen!

ikoneja pia-01

Mikä arviointi? 

Psykologinen henkilöarviointi

Psykologisen henkilöarvioinnin tarkoituksena on kartoittaa Sinun ominaisuuksiesi ja valmiuksiesi yhteensopivuutta kyseessä olevan työtehtävän, työympäristön ja työyhteisön vaatimusten kanssa. Henkilöarviointi koostuu aikarajoitetuista kykyrakennetta mittaavista testeistä, ilman aikarajoitusta tehtävistä kyselylomaketehtävistä sekä mahdollisesti ryhmä- tai tehtäväsimulaatioista. Tärkein osa henkilöarviointia on haastattelu, jossa käydään läpi Sinun työhistoriaasi, motivaatiotasi, työskentely- ja vuorovaikutustyyliäsi sekä tulevaisuuden suunnitelmiasi.

Suomessa henkilöarvioinnin käytäntöjä säätelee työelämän tietosuojalaki (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2004/20040759), ja sen tarkoituksena on rekrytoinnin tason ja työnhakijan aseman parantaminen valintatilanteissa. Lain mukaan testaajien tulee olla asiantuntevia, testimenetelmien luotettavia ja testitulosten pitää olla virheettömiä. Henkilöarviointiin osallistuminen on aina vapaaehtoista.

 

Tieteellisesti luotettavat menetelmät

Käytämme henkilöarvioinnissamme vain tieteellisesti päteviä, Suomen oloihin sovitettuja testejä ja tutkimusmenetelmiä. Käytämme aina useita, toisistaan riippumattomia menetelmiä, mikä takaa tulosten luotettavuuden. Valitsemme arvioinnissa käytetyt menetelmät vastaamaan kyseessä olevan tehtävän vaatimuksia. Käymme testitulokset läpi arvioitavan kanssa haastattelutilanteessa, mikä osaltaan edelleen lisää tulosten virheettömyyttä.

Henkilöarvioinnin ja haastattelun suorittaa aina kokenut psykologi, jolla on psykologisen henkilöarvioinnin sertifikaatti.

 

Palaute henkilöarvioinnin tuloksista

Haluamme henkilöarviointipäivän olevan Sinulle miellyttävä kokemus, joka tarjoaa mahdollisuuden myös oman itsetuntemuksen lisäämiseen. Keskustelemme arviointipäivän aikana tuloksistasi ja saat myöhemmin itsellesi kopion kirjallisesta henkilöarviointiraportista, mikäli sellainen on tehty.

Luottamuksellisuus ja tietojen säilytys

Henkilöarvioinnin tulokset ovat luottamuksellisia, eikä niitä saa luovuttaa ilman asianomaisten lupaa ulkopuolisille tai antaa sivullisten luettavaksi. Henkilöarviointi tehdään vain arvioinnin tilanneen organisaation käyttöön koskemaan tiettyä tehtävää. Tulokset eivät ole suoraan sovellettavissa muihin käyttötarkoituksiin. Tuloksia ei saa käyttää muuhun tarkoitukseen ilman asianomaisen organisaation, arvioitavan henkilön sekä arvioinnin tehneen psykologin lupaa.

 

Päivän kulku

Ennen henkilöarviointiin tuloa saat ohjeet verkon yli tehtäviin ennakkotehtäviin, jotka koostuvat aikarajoitetuista kykyrakennetta mittaavista testeistä sekä ilman aikarajoitusta tehtävistä persoonallisuustesteistä. Näiden tehtävien tekemiseen Sinun tulisi varata aikaa yhteensä noin 2-3 tuntia, mutta sinun ei tarvitse tehdä tehtäviä kerralla. Toivomme Sinun tekevän tehtävät ennen toimistollemme tuloa. Haastattelun lisäksi teet toimistollamme muutaman täydennystehtävän. Haastatteluun ja täydennystehtäviin kuluu toimistollamme aikaa noin 2-3 tuntia. Tarkemmat tiedot päivän kulusta saat henkilöarvioinnin suorittavalta psykologilta.

 

Verkon yli suoritettavat tehtävät

Tulet saamaan sähköpostiisi useamman tehtävälinkin, joihin pääset kirjautumaan sinulle toimitetuilla henkilökohtaisilla tunnuksilla. Jokaisessa saamassasi tehtävässä on runsaasti esimerkkejä ja harjoitusmahdollisuuksia. Kyky- ja päättelytehtävissä saa käyttää muistiinpanovälineitä ja laskinta, joten ne kannattaa varata etukäteen lähettyville. Sinun on hyvä varata riittävän rauhallinen aika ja paikka tehtävien keskeytyksetöntä tekoa varten. Tehtävät kannattaa tehdä silloin, kun tunnet itsesi virkeäksi ja jaksat keskittyä tehtävien tekemiseen. Tehtävät on niin halutessasi myös mahdollista tehdä meidän toimistollamme.

 

Arviointiprosessi oli ihan erilainen kuin mitä aikaisempien kokemuksien perusteella kuvittelin. Tehtävien ja kartoitusten avulla kävimme läpi uraani ja sen mahdollisia seuraavia askelia. Itseasiassa koko prosessi tuntui enemmän valmennukselta kuin arvioinnilta. HRS:n arvio oli ihmisläheisempi ja huomattavasti tehokkaampi ja miellyttävämpi kuin ne prosessit joihin olen aikaisemmin osallistunut.

Usein kysyttyjä kysmyksiä

Olen ollut aikaisemmin kokopäivän “testeissä”, onko HRS:n henkilöarvio yhtä kattava?

Kyllä on. Meillä teet saman verran testejä kuin kokopäivän henkilöarvioinneissakin, sillä erotuksella ettei sinun tarvitse istua testisalissa koko päivää.  Uusimpien ja edistyksellisempien menetelmien avulla voimme järjestää sisällöltään jopa kattavamman arviointitapahtuman joustavasti. Meillä teet osan testeistä etukäteen kotoa käsin ja toimistollamme aikaa kuluu vain noin 2-3 tuntia, mikä helpottaa yhteisen ajan löytämistä nopeallakin aikataululla.

 

Tarvitsenko jotakin mukaani arviointipäivään?

Mikäli sinua ei ole erikseen pyydetty tuomaan esimerkiksi työ- tai tutkintotodistuksia, et tarvitse niitä mukaasi. Mikäli sinulla on kuitenkin mielessäsi jotakin dokumentteja joita haluaisit näyttää tai käydä läpi, kannattaa ne ottaa mukaan.

 

 

Mitä hyötyä testeistä on, voiko yksittäinen testi kertoa minusta kattavasti?

Henkilöarvio koostuu useista eri arviointi-instrumentista (kyselyitä, ongelmanratkaisutehtäviä, haastattelu ja mahdollisia simulaatioita ja case-tehtäviä). Arvion tarkoituksena on saada arvioitavasta kokonaisvaltainen kuva sekä toisaalta tarjota myös arvioitavalle selkeyttävää informaatiota omasta tilanteesta.

 

 

Saanko arvioista kirjallisen palautteen? 

Saat itsellesi aina saman kirjallisen palautteen, jonka me toimitamme toimeksiantajallemme. Prosessimme on siis täysin läpinäkyvä.

Mitähän se psykologi minusta löytää, voiko tässä saada vielä “hullun paperit”?

Et voi. Arviointipäivänä käydään läpi työhistoriaasi, työmotivaatiotasi, kykyjäsi ja vahvuuksiasi sekä kehittämiskohteita tulevaisuudessa.

Mihinköhän internetiin nämäkin tiedot siten katoavat?

Kaikki tiedot ovat luottamuksellisia, eikä niitä saa luovuttaa ilman asianomaisten lupaa ulkopuolisille tai antaa sivullisten luettavaksi. Kaikki sähköisessä muodossa lähetetyt dokumentit suojaamme salasanalla. Säilytämme tietojasi kaksi vuotta (tasa-arvo- ja työsyrjintäkanteen kanneajat), jonka jälkeen ne hävitetään asianmukaisesti.

Advisoreiden yhteystiedot

Viivi Naatula

Advisor, PsM.

viivi.naatula@hrsadvisors.fi
+358 44 373 2003

Erika Palomäki

Advisor, PsM.

erika.palomaki@hrsadvisors.fi +358 40 937 2217

Kristiina Lehmus

Advisor, PsM.

kristiina.lehmus@hrsadvisors.fi
+358 50 396 4686

Maiju Kangas

Advisor, PsM., KtM., PhD.

maiju.kangas@hrsadvisors.fi
+358 50 302 7185

Toni Koskinen

Advisor, PsM.

toni.koskinen@hrsadvisors.fi
+358 40 7427525

Outi Kärkkäinen

Advisor, PsM.

outi.karkkainen@hrsadvisors.fi
+358 50 396 1138

Tarja Kohtamäki

Advisor, PsM.

tarja.kohtamaki@hrsadvisors.fi
+358 40 0797453

Pia Paavilainen

Advisor, PsM.

pia.paavilainen@hrsadvisors.fi
+358 50 3059217

Antti Lahtinen

Advisor, PsM.

antti.lahtinen@hrsadvisors.fi
+358 40 7718886

Krister Botell

Advisor, PsM.

krister.botell@hrsadvisors.fi
+358 50 3042410

Espoo

HRS Advisors Oy
Keilaranta 1
02150 Espoo

Turku

HRS Advisors Oy
Brahenkatu 11G, 3krs
20100 Turku

Tampere

HRS Advisors Oy
Koskikatu 7A (Central Office 3krs.)
33100 Tampere

Toimistomme sijaitsee Espoon Keilaniemessä Keilaranta 1:ssä Keilarannan metroaseman välittömässä läheisyydessä. Vierasparkkitilat sijaitsevat talojen edessä.
Turun toimisto sijaitsee keskustassa Humalistonkadun ja Yliopistonkadun kulmassa “Kestilän talossa”, 5. kerroksessa. Auton saat kätevimmin parkkiin “Anttilan parkkitaloon” tai Louheen. Juna-asemalta on 5 min kävelymatka toimistolle. Tervetuloa!
Toimistomme sijaitsee Tampereen keskustassa, Hämeenkadun ja Koskikadun ”kulmauksessa”. Auton voit jättää Hämpin tai Koskikeskuksen P-taloon. Jos tulet junalla, kävele Hämeenkatua Tammerkosken rantaan, jossa käänny oikealle Koskikatua. Ovemme on noin 50m päässä. Rautatieasemalta 5min kävelymatka. Paina ovisummeria Central Office 3krs.
Share This