Janita Taipalus , PsM

Kiinnostukseni työ- ja organisaatiopsykologiaan alkoi jo heti opintojen alussa päästessäni tutustumaan henkilöarviointeja tekevään yritykseen. Psykologin ammattitaidon hyödyntämisen mahdollisuudet muun kuin perinteisemmän kliinisen työn ohella herätti heti mielenkiintoni. Minua kiinnostaa erityisesti psykologiset arviointimenetelmät ja niiden käyttömahdollisuudet rekrytointiprosesseissa sekä uraohjauksessa. Uskon että hyvin tehdyllä henkilöarviolla voidaan varmistaa kaikkien osapuolien tyytyväisyys lopputulokseen. Työurani psykologina olen aloittanut kliinisellä puolella, jonka myötä asiakkaan avoin ja yksilöllinen kohtaaminen on minulle luonteva tapa toimia. Koen tärkeänä, että ihmiset kokevat tulleensa kuulluiksi ja ymmärretyiksi taholtani.

Työyhteisössä arvostan avointa keskustelukulttuuria ja yhteisöllisyyttä, mikä olikin tärkeä tekijä hakeutuessani töihin HRS Advisorsille. Tämän lisäksi HRS tarjoaa hyvät mahdollisuudet oman osaamisen kehittämiseen ja uuden ideointiin yhdessä muun tiimin kanssa.

Vapaa-ajallani rentoudun parhaiten perheeni ja ystävieni seurassa liikkuen tai vaikkapa ohjelmia katsoen. Viime vuodet olemme remontoineet kumppanini kanssa vanhaa taloa, mikä onkin vienyt ison osan vapaa-ajastamme.

 
Koen tärkeänä, että ihmiset kokevat tulleensa kuulluiksi ja ymmärretyiksi taholtani.