PALVELUMME

ASIANTUNTIJOIDEN & KESKIJOHDON REKRYTOINTI

Tarjoamme keskijohdon ja asiantuntijoiden rekrytointiin ratkaisuja, jotka sopivat erilaisiin tilanteisiin ja tehtäviin. Soveltuvin lähestymistapa riippuu asiakkaan tarpeesta, aikataulusta sekä vallitsevasta markkinatilanteesta.

SUORAHAKU ASIANTUNTIJOIDEN JA KESKIJOHDON REKRYTOINNISSA

Suorahaku on paras ratkaisu tilanteeseen, kun ehdokkaita on markkinoilla rajallinen määrä, tai mikäli haku halutaan tehdä hienovaraisesti ilman julkista ilmoittelua. Palvelun avulla rekrytoinnissa on mahdollista edetä tavanomaista nopeammin tai kohdennetummin.

Suorahaku eli headhunting on myös tehokas tapa tavoittaa pätevät ehdokkaat, jotka eivät ole aktiivisessa työnhaussa. HRS:n suorahaku on avaimet käteen -palvelu, joka työllistää asiakasta hyvin vähän.

NÄIN SUORAHAKUPROSESSI TOIMII

Suorahakuprosessin alussa toimeksiannosta laaditaan kuvaus, jossa määritellään tehtävän vastuualueet ja haettavan henkilön osaamisprofiili. HRS kartoittaa ehdokkaat, ottaa heihin henkilökohtaisesti yhteyttä ja selvittää ehdokkaiden osaamisen ja kiinnostuksen tehtävään.

Kriteerien mukaiset ehdokkaat esitellään asiakkaalle, joka haastattelee heidät ja tekee lopullisen valinnan. Suorahaku sisältää kärkiehdokkaiden psykologiset henkilöarvioinnit.

Valitun henkilön aloitettua uudessa tehtävässään tuemme häntä palveluun sisältyvillä valmennuskeskusteluilla ensimmäisen puolen vuoden ajan.

YHDISTELMÄHAKU

Yhdistelmähaku on julkinen ilmoitushaku, jota täydennetään suorakontaktoinnin keinoin. HRS hoitaa ilmoitushaun, kartoittaa kriteerien mukaisia ehdokkaita ja ottaa heihin suoraan yhteyttä.

Yhdistelmähaun tavoitteena on maksimoida pätevien ehdokkaiden määrä tavoittamalla sekä markkinoilla olevat työnhakijat että osaajat, jotka eivät ole aktiivisessa työnhaussa.

NÄIN YHDISTELMÄHAKU TOIMII

Yhdistelmähakuprosessi alkaa työpaikkailmoituksen laatimisella julkista hakua varten. Samalla laaditaan suorakontaktointia silmällä pitäen tehtävänkuvaus, jossa määritellään tehtävän vastuualueet ja haettavan henkilön osaamisprofiili.

HRS haastattelee parhaat hakijat ja huolehtii laadukkaasta hakijaviestinnästä ja -kokemuksesta. Samanaikaisesti julkisen haun kanssa käynnistyy potentiaalisten ehdokkaiden kartoittaminen ja näiden suorakontaktointi. Kontaktoinnin päämääränä on aikaansaada keskustelu, jossa kartoitetaan ehdokkaan osaamista ja kiinnostusta tehtävään.

Kriteerien mukaiset hakijat ja suorakontaktoinnin kautta tehtävästä kiinnostuneet ehdokkaat esitellään asiakkaalle, joka haastattelee heidät ja tekee lopullisen valinnan. Yhdistelmähakuun on mahdollista liittää kärkiehdokkaiden psykologiset henkilöarvioinnit.

Valitun henkilön aloitettua uudessa tehtävässään tuemme häntä palveluun sisältyvillä valmennuskeskusteluilla ensimmäisen puolen vuoden ajan.

JULKINEN HAKU

Julkisen haun tavoitteena on tavoittaa tehtävään sopivat ehdokkaat mahdollisimman tehokkaalla työpaikkailmoittelulla valituissa kanavissa. Tämä lähestymistapa toimii parhaiten tilanteissa, joissa tehtävään odotetaan suurta kiinnostusta ja tarjolla on runsaasti osaavia työnhakijoita.

NÄIN JULKINEN HAKU TOIMII

HRS laatii yhteistyössä asiakkaan kanssa työpaikkailmoituksen, joka puhuttelee alan osaajia ja herättää kiinnostuksen tehtävää ja organisaatiota kohtaan. Julkaisemme ilmoituksen, arvioimme hakemuksia, hoidamme hakijaviestintää ja otamme kantaa haastatteluvalintoihin.

Julkinen ilmoitushaku on kustannustehokas vaihtoehto tilanteisiin, joissa työtehtävä ja yritys ovat vetovoimaisia, ja päteviä työnhakijoita on markkinoilla paljon. Julkiseen hakuun on mahdollista liittää kärkihakijoiden psykologiset henkilöarvioinnit.

KIINNOSTUITKO?

OTA YHTEYTTÄ

PsM, KTM Riku Huikuri


riku.huikuri@hrsadvisors.fi


+358 40 1707 974