PALVELUMME

JOHDON SUORAHAKU ELI HEADHUNTING

Executive search, suorahaku tai perinteisemmin headhunting on paras keino ylimmän johdon ja hallituksen jäsenten hakuun. Suorahaku tavoittaa juuri ne avainhenkilöt, joilla on yrityksen tarvitsema osaaminen, kokemus ja taito johtaa.

LUOTTAMUKSELLISUUS ON KAIKEN A JA O

Suorahaku toimii silloin, kun organisaation on suojattava arkaluonteisia tietoja. Hakua leimaava luottamuksellisuus toimii myös ehdokkaiden suuntaan. Toimeksiantajalle esitellään vain ne ehdokkaat, jotka ovat keskustelujen jälkeen ansioluettelollaan osoittaneet kiinnostuksensa tehtävää kohtaan.

Johdon ja hallituksen jäsenten suorahauissa vastuukonsulteillamme on laaja liiketoimintaymmärrys. Konsulttimme ymmärtävät organisaation haasteita ja haastavat toimeksiantajaa silloin, kun tavoitellaan liiketoiminnan kasvua, kehittämistä tai esimerkiksi strategista suunnanmuutosta.

Yhdistämällä tämän asiantuntemuksen suorahakuihin aina sisältyvään psykologiseen henkilöarviointiin tunnistamme ehdokkaat, jotka vastaavat organisaation strategisia tavoitteita ja kulttuurista sopivuutta. Virtaviivaista, systemaattista ja tehokasta suorahakuprosessia toteuttamassa on vastuukonsultin lisäksi research-konsulttimme.

JOHDON ARVIOINTI JA MANAGEMENT AUDIT

Johdon henkilöarviointi ja management audit on palvelu, jolla saat arvokasta lisätietoa organisaatiosi johtamisen nykytilasta sekä potentiaalista tulevaisuuden liiketoimintatavoitteidenne saavuttamiseksi.

Arviointi voi kohdistua yksittäiseen henkilöön esimerkiksi valintatilanteen yhteydessä tai johtamisseuraajasuunnittelua mietittäessä. Usein johdon arviointia hyödynnetään kuitenkin koko johtotoiminnan kehittämiseen, jolloin tarkastelu laajenee yksilötekijöiden ohella esimerkiksi johtamis- ja organisaatiokulttuuriin, sekä johtoryhmän toimintakykyyn tiiminä ja suhteessa omiin johdettaviinsa.

Johdon arviointi ja management audit -palvelu tiivistää arvioinnin tulokset selkeiksi ja toteutettavaksi tavoitteiksi, jotka mahdollistavat organisaationne johtamisosaamisen ja liiketoiminnan kasvun.

M&A JA HR DUE DILIGENCE

Yrityskaupat ovat vaativia muutostilanteita. Johtamis- ja organisaatiokulttuuritekijät ovat selviä ennustajia sille, kuinka yrityskauppaan liittyvä hyöty lopulta realisoituu. Kokeneet ammattilaisemme tarjoavat apua ja tukea muutokseen.

HR Due Diligence -palvelumme tuottaa tietoa vaativan muutostilanteen keskiössä olevien johtajien ja muiden avainhenkilöiden potentiaalista, mutta myös tilanteeseen liittyvistä odotuksista. Muutokseen sitoutumisen ja sen johtamisen näkökulmasta on erittäin tärkeää, että edellytykset sopeutua uuteen kulttuuriin, tavoitteisiin ja toimintatapoihin ovat kunnossa.

Palvelumme tuottaa selkeän kannanoton inhimillisiin tekijöihin liittyvistä riskeistä ja mahdollisuuksista, sekä konkreettisia askelmia yhdistymisvaiheen johtamis- ja organisaatiomuutosten onnistuneeseen läpivientiin.

KIINNOSTUITKO?

OTA YHTEYTTÄ

PsM Tarja Kohtamäki


tarja.kohtamaki@hrsadvisors.fi


+358 400 797 453