PALVELUMME

JOHDON SUORAHAKU ELI HEADHUNTING

Executive search, suorahaku tai perinteisemmin headhunting on paras keino ylimmän johdon ja hallituksen jäsenten hakuun. Suorahaku tavoittaa juuri ne avainhenkilöt, joilla on yrityksen tarvitsema osaaminen, kokemus ja taito johtaa.

LUOT­TA­MUK­SEL­LI­SUUS ON KAIKEN A JA O

Suorahaku toimii silloin, kun organisaation on suojattava arkaluonteisia tietoja. Hakua leimaava luottamuksellisuus toimii myös ehdokkaiden suuntaan. Toimeksiantajalle esitellään vain ne ehdokkaat, jotka ovat keskustelujen jälkeen ansioluettelollaan osoittaneet kiinnostuksensa tehtävää kohtaan.

JOHDON SUORAHAKU

Johdon ja hallituksen jäsenten suorahauissa vastuukonsulteillamme on laaja liiketoimintaymmärrys. Konsulttimme ymmärtävät organisaation haasteita ja haastavat toimeksiantajaa silloin, kun tavoitellaan liiketoiminnan kasvua, kehittämistä tai esimerkiksi strategista suunnanmuutosta.

Yhdistämällä tämän asiantuntemuksen suorahakuihin aina sisältyvään psykologiseen henkilöarviointiin tunnistamme ehdokkaat, jotka vastaavat organisaation strategisia tavoitteita ja kulttuurista sopivuutta. Virtaviivaista, systemaattista ja tehokasta suorahakuprosessia toteuttamassa on vastuukonsultin lisäksi research-konsulttimme.

MITEN SUORAHAKU ETENEE?

Huolellinen ja perusteellinen alkutyö takaa onnistuneen tuloksen.

Haluamme ymmärtää yrityksen ja liiketoiminnan nykytilan, sekä organisaation kulttuurin ja tahtotilan. Haastamme sinua tehtäväkuvan määrittelyssä ja esimerkiksi siitä, miltä toimialalta mahdollinen kandidaatti löytyy. Hyvä ja perusteellinen pohjatyö luo perustan sille, että löydämme aidosti sopivimmat ehdokkaat ja saamme heidät kiinnostumaan ja motivoitumaan oikealla tavalla yrityksestä ja tehtävästä.

 • Suorahakutoimeksiannosta tehdään kirjallinen yhteenveto, jossa kuvataan yritys siinä määrin kuin asiakas sen sallii, tehtävän sisältö ja valintakriteerit sekä haun alustava aikataulu. Määrittelemme myös tehtävän kannalta tärkeimmät hakukriteerit ja ideaaliprofiilin.
 • Otamme ehdokkaisiin yhteyttä ja ja kutsumme heidät luottamukselliseen tapaamiseen. Tapaamisen yhteydessä esittelemme heille toimeksiannon, kartoitamme heidän omia odotuksiaan ja arvioimme alustavasti heidän soveltuvuuttaan ja motivaatiotaan tehtävään.
 • Esittelemme toimeksiantajalle tehtävästä kiinnostuneet ehdokkaat. Järjestämme tapaamiset ehdokkaiden ja toimeksiantajan kesken.
 • Takistamme suositukset ehdokkaasta, joiden valintaan toimeksiantaja on päätymässä.
 • Suorahaku sisältää myös kärkiehdokkaiden psykologiset henkilöarvioinnit.
 • Valitun henkilön aloitettua uudessa tehtävässään tuemme häntä palveluun sisältyvillä valmennuskeskusteluilla ensimmäisen puolen vuoden ajan.
 • Hakuumme sisältyy aina myös takuu.

    JOHDON ARVIOINTI JA MANAGEMENT AUDIT

    Johdon henkilöarviointi ja management audit on palvelu, jolla saat arvokasta lisätietoa organisaatiosi johtamisen nykytilasta sekä potentiaalista tulevaisuuden liiketoimintatavoitteidenne saavuttamiseksi.

    Arviointi voi kohdistua yksittäiseen henkilöön esimerkiksi valintatilanteen yhteydessä tai johtamisseuraajasuunnittelua mietittäessä. Usein johdon arviointia hyödynnetään kuitenkin koko johtotoiminnan kehittämiseen, jolloin tarkastelu laajenee yksilötekijöiden ohella esimerkiksi johtamis- ja organisaatiokulttuuriin, sekä johtoryhmän toimintakykyyn tiiminä ja suhteessa omiin johdettaviinsa.

    Johdon arviointi ja management audit -palvelu tiivistää arvioinnin tulokset selkeiksi ja toteutettavaksi tavoitteiksi, jotka mahdollistavat organisaationne johtamisosaamisen ja liiketoiminnan kasvun.

    M&A JA HR DUE DILIGENCE

    Yrityskaupat ovat vaativia muutostilanteita. Johtamis- ja organisaatiokulttuuritekijät ovat selviä ennustajia sille, kuinka yrityskauppaan liittyvä hyöty lopulta realisoituu. Kokeneet ammattilaisemme tarjoavat apua ja tukea muutokseen.

    HR Due Diligence -palvelumme tuottaa tietoa vaativan muutostilanteen keskiössä olevien johtajien ja muiden avainhenkilöiden potentiaalista, mutta myös tilanteeseen liittyvistä odotuksista. Muutokseen sitoutumisen ja sen johtamisen näkökulmasta on erittäin tärkeää, että edellytykset sopeutua uuteen kulttuuriin, tavoitteisiin ja toimintatapoihin ovat kunnossa.

    Palvelumme tuottaa selkeän kannanoton inhimillisiin tekijöihin liittyvistä riskeistä ja mahdollisuuksista, sekä konkreettisia askelmia yhdistymisvaiheen johtamis- ja organisaatiomuutosten onnistuneeseen läpivientiin.

    KIINNOSTUITKO?

    OTA YHTEYTTÄ

    PsM Tarja Kohtamäki


    tarja.kohtamaki@hrsadvisors.fi


    +358 400 797 453