Palvelumme

Po­ten­ti­aa­li­kar­toi­tus

Po­ten­ti­aa­li­kar­toi­tuk­sen avulla tunnistat hen­ki­lös­tö­si vahvuudet ja am­ma­til­li­sen kiin­nos­tuk­sen kohteet puo­lu­eet­to­mal­la tavalla.

Ruoho ei aina ole vihreämpää aidan toisella puolella.

Henkilöstössäsi on osaamista sekä kykyjä, joita voi edelleen kehittää – kunhan ne tunnistaa. Ihmistesi ammatilliset kiinnostukset ja motivaatiotekijät tunnistamalla pystyt tarjoamaan yhä tarkemmin myös niitä vastaavia työmahdollisuuksia.

Teemme potentiaalikartoituksia yksilöille, tiimeille ja kokonaisille organisaatioille. Yksilökartoitukselle tyypillinen esimerkkitilanne on asiantuntijan siirtyminen esihenkilövastuuseen. Laaja-alaisempi potentiaalikartoitus tuottaa tietoa organisaatiotason kyvykkyyksistä sekä osaamiskapeikoista. Tätä tietoa voidaan hyödyntää koko organisaation kehitys- ja koulutussuunnitelmia laadittaessa.

Po­ten­ti­aa­liar­vioin­nin keskeisiä piirteitä HRS Ad­vi­sor­sil­la

Laadukas ja monimenetelmäinen: Arviointi sisältää psykologisia kyselyjä, kykytestin, haastatteluja, simulaatioita – räätälöitynä muutostilannetta ja organisaatiosi tarpeita silmällä pitäen.

Tulevaisuusorientoitunut: potentiaaliarviointi keskittyy henkilön tulevaan kapasiteettiin, potentiaaliin ja kyvykkyyksiin, ei menneisiin saavutuksiin. Kykyjen ohella ammatilliset kiinnostuksen kohteet on tärkeää tunnistaa.

Objektiivinen: työ- ja organisaatiopsykologi tarkastelee tuntemaasi henkilöä ja peilaa häntä laajoihin suomalaisiin tai kansainvälisiin verrokkiryhmiin, mikä antaa henkilön kapasiteetista puolueetonta tietoa.

Motivoiva: potentiaaliarviomme koetaan mahdollisuutena tutustua itseen ja pohtia omaa ammatillista tulevaisuuttaan. Meillä ehdokkaanne ovat hyvissä käsissä ja saavat tilan jäsentää uramuutokseen liittyviä mahdollisuuksia ja kipukohtia.

Mitä hyötyä po­ten­ti­aa­liar­vios­ta on?

Oikeat henkilöt oikeisiin tehtäviin. Arviointi auttaa organisaatiotasi tunnistamaan, ketkä työntekijät soveltuvat parhaiten tiettyihin rooleihin tai johtotehtäviin. Tämä voi vähentää väärin sijoittamisen riskejä ja parantaa työntekijöiden tyytyväisyyttä ja tuottavuutta.

Suunnitelmallisuus. Potentiaaliarvioinnin avulla organisaatiosi voi tunnistaa avainhenkilöt, jotka voivat tulevaisuudessa täyttää kriittisiä rooleja, varmistaen sujuvan siirtymisen haastavissa muutostilanteissa.

Henkilöstön kehittäminen. Tulosten perusteella voit räätälöidä koulutus- ja kehitysohjelmia, jotka vastaavat henkilöstösi kehitystarpeita, edistäen henkilökohtaista ja ammatillista kasvua.

Motivaation ja sitoutumisen lisääminen. Kun työntekijäsi näkevät, että investoit heihin ihmisenä, heidän tulevaisuuteensa ja tuet heidän urakehitystään, lisää se heidän motivaatiotaan ja sitoutumistaan organisaatioosi.

Riskienhallinta. Arviointi auttaa sinua ennakoimaan mahdollisia haasteita henkilöstön suorituskyvyssä ja johtamisessa, mahdollistaen ennaltaehkäisevät toimenpiteet.

Kiinnostuitko?

Ota yhteyttä

PsM Antti Lahtinen

antti.lahtinen@hrsadvisors.fi

+358 40 771 8886

UKK PO­TEN­TI­AA­LIAR­VIOIN­NIS­TA

Potentiaaliarvioinnissa ja henkilöarvioinnissa on paljon samaa ja esimerkiksi monimenetelmäisyyden vaade ja valmentava työote korostuvat kummassakin prosessissa. Keskeisin ero on, että potentiaaliarviointia tehdään olemassa olevalle henkilöstölle, eikä kyseessä ole välttämättä rekrytoinnin kaltainen valintatilanne. Potentiaaliarvioinnissa jäsennetään usein nykyistä organisatorista tilannetta, jonka vahva asiantuntija arvioitava itse on.  

Henkilö saa potentiaaliarvioinnista puolueetonta ja riippumatonta tietoa omista kyvykkyyksistään ja ammatillisista kasvumahdollisuuksistaan. Potentiaaliarvio on hyvä tilaisuus pysähtyä asiantuntijan kanssa jäsentämään omaa ammatillista tilannetta sekä suuntaviivoja eteenpäin. Kartoituksesta saatua tietoa voi syventää ja sen toimeenpanoa tukea valmennuspalveluidemme avulla.   

Miten voimme auttaa sinua?