PALVELUMME

VALMENNUS- JA KE­HIT­TÄ­MIS­PAL­VE­LUT

URA­VAL­MEN­NUS YKSILÖILLE JA RYHMILLE

Kun yritys joutuu aloittamaan muutosneuvottelut, työntekijöille on tarjottava tukea. HRS Advisorsin outplacement eli uravalmennus toteutetaan ammattimaisesti ja arvostavasti – siten, että siitä on valmennettavalle selvää käytännön hyötyä.

Tarjoamme luottamuksellisen tilan tuulettaa muutokseen liittyviä ajatuksia ja autamme rakentamaan yksilöllistä, myönteistä, realistista ja tavoitteellista uratarinaa. Uravalmennus räätälöidään aina yksilöllisesti ihmisten ja tilanteen mukaan.

Kesto voi vaihdella muutamasta tapaamiskerrasta aina muutamaan kuukauteen asti. Jos työnantaja on joutunut samanaikaisesti luopumaan useammasta työntekijästä, voi ryhmämuotoinen tilanteeseen räätälöity valmennus olla paikallaan.

OUTPLACE­MENT JA MUUTOSTURVA

Valmentajillamme on pitkä kokemus outplacement -palveluista, uravalmennuksesta ja rekrytoinneista. Valmennusta tukevat HRS Advisorsin yritysmaailman kontaktit, laaja työnantajaverkosto ja avoinna olevat työpaikat.

Koska useat uravalmentajamme ovat myös toimineet vaativien asiantuntija- ja esihenkilötehtävien parissa, myös mentorointia voidaan liittää mukaan uravalmennukseen. Käytössänne on myös digitaalisen oppimisalustamme HRS Academyn hyödyt.

HRS ACADEMY

OSAAMISEN KE­HIT­TÄ­MI­NEN TYÖELÄMÄSSÄ

HRS Academy on valmennuspalvelu, joka yhdistää digitaalisen oppimisen hyödyt yksilölliseen valmennukseen. Se on psykologien kehittämä työkalu, joka auttaa sinua tai tiimisi jäsentä kasvamaan ja kehittymään työelämässä pehmeiden taitojen avulla sekä kulkemaan kohti yhteisiä tavoitteita.

Painit sitten urajumin kanssa, koet haasteita johtamisessa tai oman paikkasi löytämisessä, olet kohdannut kriisin tai mietit, miten saisit potentiaalisi parhaiten käyttöösi, tarjoamme sinulle ratkaisun. HRS Academyn innostavat valmennukset johdattavat pohtimaan työelämän tärkeitä kysymyksiä kokeneen valmentajan kanssa. Valmentajamme ovat psykologeja, työnohjaajia ja coacheja – työelämän kysymyksiin intohimolla suhtautuvia jokainen.

NÄIN HRS ACADEMYN VAL­MEN­NUK­SET TOIMIVAT

HRS Academyn valmennuksissa ammattitaitoinen työnohjaus ja coaching yhdistyvät 4–8 viikon mittaiseen digitaaliseen valmennusohjelmaan. Järjestämme valmennukset omalla helppokäyttöisellä oppimisalustallamme. Valikoimme valmennettavalle sopivan valmentajan, jonka kanssa hän tapaa henkilökohtaisesti 3–5 kertaa. Olemme tosi hyviä saattamaan oikeat ihmiset yhteen!

VAL­MEN­NUS­OH­JEL­MAT

  • Oman potentiaalin löytäminen 
  • Uravalmennus
  • Työhön paluu uupumuksen jälkeen
  • Esihenkilönä kehittyminen
  • Sujuva Startti – onboarding-valmennus

BUSINESS COACHING

JOHDA PAREMMIN ITSEÄSI JA MUITA

HRS Advisorsin sertifioitu Business Coach auttaa sinua edistämään omia ja yrityksesi tavoitteita. Valmennus sopii hyvin tilanteisiin, joissa olet havainnut tarpeen muutokselle tai haluat saavuttaa tärkeän ammatillisen tavoitteen.

Tarjoamme business coachingia niin johdon kuin muiden organisaation avainhenkilöiden tarpeisiin. Valmennuksemme avulla syvennät itsetuntemustasi ja pääset työstämään oman toimintasi kehityskohteita kokeneen ammattilaisen kanssa luottamuksellisessa ilmapiirissä.

Kytkemme tavoitteet yrityksen strategiaan ja tuemme menestymistä ihmisten avulla. Valmentajamme haastavat ajatteluasi ja toimintatapojasi, keskittyen tulevaisuuteen ja kehittymiseesi.

Business coaching on toteutettavissa yksilöllisesti tai ryhmämuodossa. Valmennuksemme sisällöt räätälöidään aina asiakkaan tarpeista ja liiketoiminnasta käsin.

TUKEA KASVULLE JA ME­NES­TYK­SEL­LE

Business coachingissa saadut oivallukset johtavat konkreettisiin tuloksiin liiketoiminnassa. Johtamisen laatu ja ihmisten täyden potentiaalin hyödyntäminen vaikuttavat suoraan yrityksen tulokseen, sitouttavat avainhenkilöitä sekä kirkastavat yrityksen arvoja ja tavoitteita.

HRS Advisorsin valmentajat ovat koulutettuja ja kokeneita valmentamisen ammattilaisia. Valmentajamme ovat toimineet työuriensa aikana vaativissa asiantuntija- ja esihenkilötehtävissä. Tämä mahdollistaa myös mentoroinnin liittämisen valmennukseen.

Meidän kanssamme työskentely on vakaalla pohjalla: olemme asiantuntevia, toimimme vastuullisesti – ja saamamme palautteen perusteella meidän kanssamme on erittäin mukava tehdä töitä!

JOHTAMISEN KE­HIT­TÄ­MI­NEN

TUEMME LII­KE­TOI­MIN­TA­SI KASVUA

Olemme mukana rakentamassa yritysten liiketoiminnan kasvua hyvän johtamisen kautta. Kun haluat yrityksenne johtamiseen uutta ryhtiä, yhteisen tahtotilan kirkastamista tai valmennusta muutosjohtamiseen, ota meidät kumppaniksesi.

Yhteistyössä toimiva ja eteenpäin katsova johtoryhmä on menestyvän yrityksen selkäranka. Johtoryhmän toimivuuteen on tärkeää panostaa erityisen paljon ja säännöllisesti. Milloin viimeksi olette pysähtyneet tarkastelemaan kriittisesti toimintatapojanne ja pohtineet millaista käyttämätöntä potentiaalia johtoryhmässänne on?

Autamme asiakkaitamme kysymään oikeita kysymyksiä sekä hahmottamaan jokaisen avainhenkilön omaa roolia yhä paremmin yrityksen strategisesta näkökulmasta käsin. Räätälöimme teille yksilöllisen kehittämishankkeen, joka auttaa ratkomaan johtamisen ongelmia ja parantaa yhteistyön laatua.

Älä tyydy kangistumaan kaavoihin, vaan hyödynnä rohkeasti johtoryhmäsi potentiaali!

TYÖNOHJAUS

TYÖ­NOH­JAUK­SEN LUOTETTAVAT AM­MAT­TI­LAI­SET KÄY­TET­TÄ­VIS­SÄ­SI

Työnohjaus on työhön, työyhteisöön ja omaan työhön liittyvien kysymysten, kokemusten ja tunteiden tarkastelua ja jäsentämistä koulutetun työnohjaajan avulla. Luottamuksellisuus, uuden oppiminen, ratkaisukeskeisyys ja prosessityöskentely ovat HRS Advisorsin työnohjauksen kulmakiviä.

Työnohjauksen tavoitteena on vapauttaa voimia, luovuutta ja ajattelua työhön ja sen rajojen tunnistamiseen. Työhön liittyviä kokemuksia jäsennetään niin, että niistä opitaan ja uudet oivallukset siirtyvät työhön. Jos olet havainnut tarpeen muutokselle tai haluat kehittää keskinäistä yhteistyötä yrityksessänne, kannattaa ehdottomasti ottaa yhteyttä meihin.

Tarjoamme työnohjausta niin johdon, organisaation muiden avainhenkilöiden sekä tiimien tarpeisiin. Johdon työnohjaus sopii erityisesti tilanteisiin, joissa tavoitteena on tukea pitkäjänteisesti esimerkiksi johtajan työhyvinvointia sekä ammatti-identiteetin kehittymistä.

TYÖNOHJAUS TUKEE KASVUA JA MENESTYSTÄ

Työnohjauksessa saadut oivallukset johtavat konkreettisiin hyötyihin liiketoiminnassa. Johtamisen laatu ja ihmisten täyden potentiaalin hyödyntäminen vaikuttavat suoraan yrityksen tulokseen, sitouttavat avainhenkilöitä sekä kirkastavat yrityksen arvot ja tavoitteet.

Työnohjaajamme ovat koulutettuja ja kokeneita oman alansa ammattilaisia. Meidän kanssamme työskentely on sujuvaa ja päämäärätietoista: olemme asiantuntevia, toimimme vastuullisesti – ja saamamme palautteen mukaan työnteko kanssamme on myös erittäin mukavaa.

Räätälöimme yrityksenne tarpeisiin sopivan ohjausprosessin, johon voidaan tarvittaessa sisällyttää myös työilmapiirikartoitus, työyhteisösovittelua ja prosessikonsultointia.

KIINNOSTUITKO?

OTA YHTEYTTÄ

PsM Essi Karvonen

essi.karvonen@hrsadvisors.fi

+358 40 557 8117