Vas­tuul­li­suus

Vas­tuul­li­suus yri­tyk­ses­säm­me

HRS Advisors Oy sitoutuu vastuulliseen liiketoimintaan ja haluaa edistää kestävää kehitystä kaikessa toiminnassaan. Tieto, taito, tunne ja teot ovat työtämme ohjaavia arvoja koko yrityksen perustuessa idealle tasa-arvoisesta, avoimesta ja hyvinvoivasta työelämästä.  

Tarjoamme asiantuntijapalveluita rekrytointiin ja henkilöstön kehittämiseen, joiden tavoitteena on tiedon ja ohjauksen tuottaminen asiakkaiden päätöksenteon tueksi. Ihmislähtöisen ja asiantuntijapalveluihin painottuvan liiketoimintamme vuoksi yrityksemme suurimmat vastuullisuusvaikutukset tapahtuvat sosiaalisen vastuun näkökohtien kautta.  

Ym­pä­ris­tö­vas­tuu

  • Digitaaliset ratkaisut tukevat työn joustavia toteutustapoja ja -paikkoja: Digitaaliset ratkaisut vähentävät tarvetta niin asiantuntijoidemme, asiakkaidemme kuin ehdokkaidenkin matkustamiselle. Meillä on teknologiset valmiudet toteuttaa erilaiset haastattelut ja palaverit digitaalisesti. Voimme myös suorittaa koko henkilöarviointiprosessin täysin etäyhteyksillä. Lähes poikkeuksetta lopputuotteemme on sähköinen asiakirja tai asiakkaan kanssa käytävä keskustelu. 
  • Toimistojemme keskeiset sijainnit ja pääkonttorin ympäristösertifikaatti: Kaikki toimistomme sijaitsevat suurten kaupunkien keskeisillä sijainneilla, jotka ovat helposti julkisilla liikennevälineillä saavutettavissa. Lisäksi Espoon toimistomme sijaitsee LEED Platina -ympäristösertifioidussa kiinteistössä.

Sosiaalinen vastuu

  • Rekrytointien toteutuksessa arvostamme yksilöä ja sitoudumme syrjimättömyyteen: Toteutamme kaikki prosessimme yksilöä arvostavalla ja kunnioittavalla tavalla. Keskitymme työssämme yksilöllisten vahvuuksien löytämiseen, hyödyntämiseen ja tukemiseen. Olemme sitoutuneet myös syrjimättömyysperiaatteen noudattamiseen. Ennakkoon määritellyt työnkuvat, valintakriteerit ja menettelytavat varmistavat ehdokkaiden tasa-arvoisen ja ennakkoluulottoman kohtelun rekrytoinnin kaikissa vaiheissa. 
  • Edistämme monimuotoisuutta asiakkaidemme työyhteisöissä: Rekrytoinnissa ja henkilöarvioinnissa olemme sitoutuneet monimuotoisuuden edistämiseen. Kannustamme asiakkaitamme monimuotoisuuden hyödyntämiseen valinnoissaan ja tarjoamme heille monipuolisilla ehdokasvalikoimilla eri taustoista tulevia henkilöitä. 
  • Olemme reilu työnantaja: Yrityksemme panostaa oman henkilöstönsä kehittämiseen ja hyvinvointiin tarjoamalla mahdollisuuksia koulutukseen, urakehitykseen ja työhyvinvointiin. Tarjoamme kaikille työntekijöillemme viihtyisät ja ergonomiset työtilat, julkisen liikenteen työmatkaedun, työterveyshuollon palveluita sekä joustavia työaika ja -paikkajärjestelyjä.

Hyvä hal­lin­to­ta­pa 

  • Luotettava ja ammattitaitoinen kumppani: Henkilöarviointityötä tekevät konsulttimme ovat sitoutuneet Suomen Psykologiliiton Henkilöarviointi työelämässä -ohjeistuksen noudattamiseen. Kaikkien henkilöarviointityötä tekevien konsulttiemme tavoitteena on Suomen Psykologiliiton myöntämä Psykologisen henkilöarvioinnin sertifikaatti. Sertifioidut asiantuntijamme voit katsoa täältä
  • Läpinäkyvä omistajapohja: Yrityksemme on 100 %:sti suomalaisomisteinen ja omien työntekijöidemme omistama yritys, joka maksaa kaikki veronsa Suomeen.
  • Taloudelliset tunnuslukumme ovat kunnossa: Olemme saaneet vuosina 2013–2023 Suomen Asiakastieto Oy:n myöntämän, platinatasoisen Suomen Vahvimmat -sertifikaatin. Luokitus on merkki yrityksen pitkäaikaisista, erinomaisista taloudellisista tunnusluvuista, positiivisista taustatiedoista ja hyvästä maksukäyttäytymisestä. 
  • Sitoudumme tietosuojaan: Sitoudumme kaikissa prosesseissamme EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukaiseen toimintaan, joka koskee niin henkilötietojen keräämistä, käsittelyä kuin säilyttämistäkin.