PALVELUMME

HENKILÖARVIOINTI & MANAGEMENT AUDIT

ASIANTUNTIJOIDEN JA ESIHENKILÖIDEN HENKILÖARVIOINTI

Asiantuntijoiden ja keskijohdon henkilöarviointi (soveltuvuusarviointi) HRS Advisorsilla on vaivaton tapa tuoda lisää varmuutta rekrytointipäätöksesi tueksi, sekä ymmärrystä valittavan henkilön johtamiseen ja perehdyttämiseen. Henkilöarvioinnilla saat lisätietoa esimerkiksi kykyrakenne-, työskentely-, ajattelu sekä motivaatiopotentiaalista.

Henkilöarviointityöskentelymme kulmakiviä HRS Advisorsilla ovat eettisyys, joustavuus, toimeksiantajan liiketoimintarpeiden ymmärrys, sekä toimeksiantajamme työnantajamielikuvan vahvistaminen. Henkilöarviointi tähtää siihen, että myös ehdokas hyötyy prosessista ja hän voi käyttää tietoa omista vahvuuksista ja kehityskohteistaan oman ammatillisen kehittymisensä tukena.

HRS Advisorsin monimenetelmällinen soveltuvuusarviointi on aina psykologin toteuttama, ja tyypillinen läpimenoaika prosessin käynnistämisestä tulosten yhteiseen tarkasteluun on 3–5 työpäivää.

POTENTIAALIARVIOINTI NYKYISELLE HENKILÖSTÖLLE

Potentiaaliarviointi on HRS Advisorsin henkilöarviointi, jolla kartoitetaan erityisesti olemassaolevan henkilöstön vahvuuksia, kehittämistarpeita ja motivaatiotekijöitä. Toimintamalli sopii esimerkiksi tilanteisiin, joissa henkilö on siirtymässä uusiin vastuisiin toimeksiantajayrityksen sisällä.

Potentiaalikartoituksessa korostuu arviointielementtien lisäksi valmennuksellinen työotteemme, jonka avulla tarjoamme ehdokkaalle tilan reflektoida käsillä olevaa muutosmahdollisuutta yhdessä psykologimme kanssa. Samalla toimeksiantajamme saa arvokasta tietoa henkilön potentiaalista sekä johtamisessa ja tulevaisuuden urasuunnittelussa huomioitavista tekijöistä.

HRS Advisorsin monimenetelmälliset potentiaaliarvioinnit toteuttaa aina psykologi, ja tyypillinen läpimenoaika prosessin käynnistämisestä tulosten läpikäyntiin on 3–5 työpäivää.

JOHDON ARVIOINTI JA MANAGEMENT AUDIT

Johdon henkilöarviointi ja management audit on palvelu, jolla saat arvokasta lisätietoa organisaatiosi johtamisen nykytilasta sekä potentiaalista tulevaisuuden liiketoimintatavoitteidenne saavuttamiseksi.

Arviointi voi kohdistua yksittäiseen henkilöön esimerkiksi valintatilanteen yhteydessä tai johtamisseuraajasuunnittelua mietittäessä. Usein johdon arviointia hyödynnetään kuitenkin koko johtotoiminnan kehittämiseen, jolloin tarkastelu laajenee yksilötekijöiden ohella esimerkiksi johtamis- ja organisaatiokulttuuriin, sekä johtoryhmän toimintakykyyn tiiminä ja suhteessa omiin johdettaviinsa.

Johdon arviointi ja management audit -palvelu tiivistää arvioinnin tulokset selkeiksi ja toteutettavaksi tavoitteiksi, jotka mahdollistavat organisaationne johtamisosaamisen ja liiketoiminnan kasvun.

M&A JA HR DUE DILIGENCE

Yrityskaupat ovat vaativia muutostilanteita. Johtamis- ja organisaatiokulttuuritekijät ovat selviä ennustajia sille, kuinka yrityskauppaan liittyvä hyöty lopulta realisoituu. Kokeneet ammattilaisemme tarjoavat apua ja tukea muutokseen.

HR Due Diligence -palvelumme tuottaa tietoa vaativan muutostilanteen keskiössä olevien johtajien ja muiden avainhenkilöiden potentiaalista, mutta myös tilanteeseen liittyvistä odotuksista. Muutokseen sitoutumisen ja sen johtamisen näkökulmasta on erittäin tärkeää, että edellytykset sopeutua uuteen kulttuuriin, tavoitteisiin ja toimintatapoihin ovat kunnossa.

Palvelumme tuottaa selkeän kannanoton inhimillisiin tekijöihin liittyvistä riskeistä ja mahdollisuuksista, sekä konkreettisia askelmia yhdistymisvaiheen johtamis- ja organisaatiomuutosten onnistuneeseen läpivientiin.

KIINNOSTUITKO?

OTA YHTEYTTÄ

PsM Antti Lahtinen

antti.lahtinen@hrsadvisors.fi

+358 40 771 8886