Tervetuloa henkilöarviointiin

Psykologinen henkilöarviointi

Psykologisen henkilöarvioinnin tarkoituksena on kartoittaa taipumuksiesi yhteensopivuutta työtehtävän, työympäristön ja työyhteisön vaatimusten kanssa. Tyypillisimmät henkilöarvioinnin teema-alueet liittyvät yhteistyö-, ajattelu- ja johtamistaipumuksiisi, työskentelytyyliisi, oppimis- ja ongelmanratkaisuvalmiuksiisi sekä työhön liittyviin motivaationtekijöihin.

Henkilöarviointi koostuu aikarajoitetuista kykyrakennetta mittaavista tehtävistä, aikarajattomista kyselylomaketehtävistä sekä mahdollisista työsimulaatiotehtävistä. Tärkein osa henkilöarviointia on kuitenkin haastattelu, jossa käydään keskustellen läpi työhistoriaasi, motivaatiotasi, työskentely- ja vuorovaikutustyyliäsi sekä tulevaisuuden suunnitelmiasi. Haastattelussa käydään myös läpi tekemiesi tehtävien tuloksia yhdessä keskustellen.

Suomessa henkilöarvioinnin käytäntöjä säätelee työelämän tietosuojalaki (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2004/20040759), ja sen tarkoituksena on rekrytoinnin tason ja työnhakijan aseman parantaminen valintatilanteissa. Lain mukaan testaajien tulee olla asiantuntevia, testimenetelmien luotettavia ja testitulosten pitää olla virheettömiä. Henkilöarviointiin osallistuminen on aina vapaaehtoista.

Olemme sitoutuneet henkilöarvioinnissamme vastuulliseen toimintaan. Lue lisää vastuullisuussitoumuksistamme täältä.

Luottamuksellisuus ja tietojen säilytys

Noudatamme henkilöarvioinneissamme EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (2016/679). Tietosuojaperiaatteiden mukaisesti henkilötietoja on:

  • käsiteltävä lainmukaisesti, asianmukaisesti ja rekisteröidyn kannalta läpinäkyvästi
  • käsiteltävä luottamuksellisesti ja turvallisesti
  • kerättävä ja käsiteltävä tiettyä, nimenomaista ja laillista tarkoitusta varten
  • kerättävä vain tarpeellinen määrä henkilötietojen käsittelyn tarkoitukseen nähden
  • päivitettävä aina tarvittaessa ‒ epätarkat ja virheelliset henkilötiedot on poistettava tai oikaistava viipymättä
  • säilytettävä muodossa, josta rekisteröity on tunnistettavissa ainoastaan niin kauan kuin on tarpeen tietojenkäsittelyn tarkoitusten toteuttamista varten

Henkilöarvioinnin tulokset ovat luottamuksellisia, eikä niitä saa luovuttaa ilman asianomaisten lupaa ulkopuolisille tai antaa sivullisten luettavaksi. Henkilöarviointi tehdään vain arvioinnin tilanneen organisaation käyttöön koskemaan tiettyä tehtävää. Tulokset eivät ole suoraan sovellettavissa muihin käyttötarkoituksiin. Tuloksia ei saa käyttää muuhun tarkoitukseen ilman asianomaisen organisaation, arvioitavan henkilön sekä arvioinnin tehneen psykologin lupaa.

Tutustu tietosuojaselosteeseemme tarkemmin täältä.

Henkilöarvioinnin kulku

Henkilöarviointipsykologimme on sinuun yhteydessä sopiakseen kanssasi henkilöarviointitapaamisen joko kasvotusten tai Teamsin välityksellä.

Saman yhteydenoton yhteydessä saat ohjeet ennakkotehtäviin, jotka voit tehdä joustavasti verkon yli valitsemanasi ajankohtana. Näiden tehtävien tekemiseen sinun tulisi varata aikaa yhteensä noin 2-3 tuntia, mutta sinun ei tarvitse tehdä tehtäviä kerralla.

Tehtäväkokonaisuus on jaoteltu pienemmiksi alakokonaisuuksiksi, jonka kunkin arvioitu kesto (usein 10-30min) on ilmoitettu tehtävän yhteydessä. On suositeltavaa, että yksittäinen alakokonaisuus tehdään aina yhdeltä istumalta.

Jokaisessa saamassasi tehtävässä on runsaasti esimerkkejä ja harjoitusmahdollisuuksia. Joissain tehtävissä muistiinpanovälineiden käyttö on sallittua, joten ne kannattaa varata etukäteen lähettyville.

Sinun on hyvä varata riittävän rauhallinen aika ja paikka tehtävien keskeytyksetöntä tekoa varten. Tehtävät kannattaa tehdä silloin, kun tunnet itsesi virkeäksi ja jaksat keskittyä tehtävien tekemiseen.

Tehtävät on niin halutessasi myös mahdollista tehdä meidän toimistollamme. Tehtävät tulee olla tehtynä henkilöarviointitapaamiseen mennessä, sillä henkilöarviointitapaamisessa keskustellaan tehtävien tuloksista.

Henkilöarviointitapaaminen koostuu haastattelusta sekä ennakkotehtävien tulosten läpikäynnistä.

Palaute henkilöarvioinnin tuloksista

Haluamme henkilöarviointipäivän olevan sinulle mukava kokemus, joka tarjoaa mahdollisuuden myös oman itsetuntemuksen lisäämiseen. Keskustelemme arviointipäivän aikana tuloksistasi ja saat myöhemmin itsellesi kopion kirjallisesta henkilöarviointiraportista. Mikäli sinulla on mitä tahansa, mistä haluat vielä keskustella henkilöarviointiin liittyen, ole yhteydessä arvioinnin tehneeseen konsulttiin. Kysymme prosessin päätteeksi palautetta henkilöarviointikokemuksestasi toimintamme kehittämiseksi.

Usein kysyttyjä kysymyksiä

Olen ollut aikaisemmin koko päivän kestävissä “testeissä”, onko HRS:n henkilöarvio yhtä kattava?

Kyllä on. Meillä teet saman verran testejä kuin kokopäivän henkilöarvioinneissakin, sillä erotuksella ettei sinun tarvitse olla läsnä tietyssä paikassa koko päivää. Henkilöarvioinnin tehtävät on mahdollista tehdä joustavasti aika- ja paikkariippumattomasti. Sovittu henkilöarviointitapaaminen on vuorovaikutteinen tilanne, joka sisältää psykologin haastattelun sekä henkilöarvioinnin tehtävien läpikäynnin. Sen kesto on usein noin kaksi tuntia, mikä helpottaa yhteisen ajan löytämistä nopeallakin aikataululla.

Tarvitsenko jotakin mukaani henkilöarviointitapaamiseen?

Mikäli sinua ei ole erikseen pyydetty tuomaan esimerkiksi työ- tai tutkintotodistuksia, et tarvitse niitä mukaasi. Mikäli sinulla on kuitenkin mielessäsi jotakin dokumentteja joita haluaisit näyttää tai käydä läpi, kannattaa ne ottaa mukaan. Muuten riittää, että tulet paikalle omana itsenäsi!

Mitä hyötyä testeistä on, voiko yksittäinen testi kertoa minusta kattavasti?

Henkilöarvio koostuu useista eri tehtävistä (kyselyitä, ongelmanratkaisutehtäviä, haastattelu ja mahdollisia simulaatioita ja case-tehtäviä). Tätä kutsutaan monimenetelmäisyydeksi ja se lisää arvioinnin luotettavuutta, kun arvioinnissa ei olla vain yhden tehtävän ja siihen liittyen virhelähteiden varassa.

Saanko arvioista kirjallisen palautteen? 

Saat itsellesi aina saman kirjallisen palautteen, jonka me toimitamme toimeksiantajallemme.

Mitähän se psykologi minusta löytää, voiko tässä saada vielä “hullun paperit”?

Et voi. Arviointipäivänä käydään läpi työhistoriaasi, työmotivaatiotasi, kykyjäsi ja vahvuuksiasi sekä kehittämisalueitasi. Arvioinnissa ei arvioida henkilön työkykyä ja terveydentilaa.

Mihinköhän internetiin nämäkin tiedot katoavat?

Kaikki tiedot ovat luottamuksellisia, eikä niitä saa luovuttaa ilman asianomaisten lupaa ulkopuolisille tai antaa sivullisten luettavaksi. Kaikki sähköisessä muodossa lähetetyt dokumentit suojaamme salasanalla. Säilytämme tietojasi kaksi vuotta (tasa-arvo- ja työsyrjintäkanteen kanneajat), jonka jälkeen ne hävitetään asianmukaisesti.