Tervetuloa henkilöarviointiin

Psykologinen henkilöarviointi

Psykologisen henkilöarvioinnin tarkoituksena on kartoittaa Sinun ominaisuuksiesi ja valmiuksiesi yhteensopivuutta kyseessä olevan työtehtävän, työympäristön ja työyhteisön vaatimusten kanssa. Henkilöarviointi koostuu aikarajoitetuista kykyrakennetta mittaavista testeistä, ilman aikarajoitusta tehtävistä kyselylomaketehtävistä sekä mahdollisesti ryhmä- tai tehtäväsimulaatioista. Tärkein osa henkilöarviointia on haastattelu, jossa käydään läpi Sinun työhistoriaasi, motivaatiotasi, työskentely- ja vuorovaikutustyyliäsi sekä tulevaisuuden suunnitelmiasi.

Suomessa henkilöarvioinnin käytäntöjä säätelee työelämän tietosuojalaki (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2004/20040759), ja sen tarkoituksena on rekrytoinnin tason ja työnhakijan aseman parantaminen valintatilanteissa. Lain mukaan testaajien tulee olla asiantuntevia, testimenetelmien luotettavia ja testitulosten pitää olla virheettömiä. Henkilöarviointiin osallistuminen on aina vapaaehtoista.

Luottamuksellisuus ja tietojen säilytys

Henkilöarvioinnin tulokset ovat luottamuksellisia, eikä niitä saa luovuttaa ilman asianomaisten lupaa ulkopuolisille tai antaa sivullisten luettavaksi. Henkilöarviointi tehdään vain arvioinnin tilanneen organisaation käyttöön koskemaan tiettyä tehtävää. Tulokset eivät ole suoraan sovellettavissa muihin käyttötarkoituksiin. Tuloksia ei saa käyttää muuhun tarkoitukseen ilman asianomaisen organisaation, arvioitavan henkilön sekä arvioinnin tehneen psykologin lupaa.

Tieteellisesti luotettavat menetelmät

Käytämme henkilöarvioinnissamme vain tieteellisesti päteviä, Suomen oloihin sovitettuja testejä ja tutkimusmenetelmiä. Käytämme aina useita, toisistaan riippumattomia menetelmiä, mikä takaa tulosten luotettavuuden. Valitsemme arvioinnissa käytetyt menetelmät vastaamaan kyseessä olevan tehtävän vaatimuksia. Käymme testitulokset läpi arvioitavan kanssa haastattelutilanteessa, mikä osaltaan edelleen lisää tulosten virheettömyyttä.

Henkilöarvioinnin ja haastattelun suorittaa aina kokenut psykologi, jolla on psykologisen henkilöarvioinnin sertifikaatti.

HRS käyttää henkilöarvioinneissa vain luotettavia ja tiukat tieteelliset kriteerit täyttäviä testimenetelmiä. Vastauksesi tallentuvat testimenetelmän tarjoavan yrityksen palvelimelle. Palvelusopimuksemme testitoimittajien kanssa edellyttävät sitä, että testitoimittaja toimii GDPR:n mukaisesti.

Päivän kulku

Ennen henkilöarviointiin tuloa saat ohjeet verkon yli tehtäviin ennakkotehtäviin, jotka koostuvat aikarajoitetuista kykyrakennetta mittaavista testeistä sekä ilman aikarajoitusta tehtävistä persoonallisuustesteistä. Näiden tehtävien tekemiseen Sinun tulisi varata aikaa yhteensä noin 2-3 tuntia, mutta sinun ei tarvitse tehdä tehtäviä kerralla. Toivomme Sinun tekevän tehtävät ennen toimistollemme tuloa. Haastattelun lisäksi teet toimistollamme muutaman täydennystehtävän. Haastatteluun ja täydennystehtäviin kuluu toimistollamme aikaa noin 2-3 tuntia. Tarkemmat tiedot päivän kulusta saat henkilöarvioinnin suorittavalta psykologilta.

Verkon yli suoritettavat tehtävät

Tulet saamaan sähköpostiisi useamman tehtävälinkin, joihin pääset kirjautumaan sinulle toimitetuilla henkilökohtaisilla tunnuksilla. Jokaisessa saamassasi tehtävässä on runsaasti esimerkkejä ja harjoitusmahdollisuuksia. Osassa Kyky- ja päättelytehtäviä muistiinpanovälineiden käyttö on sallittua, joten ne kannattaa varata etukäteen lähettyville. Sinun on hyvä varata riittävän rauhallinen aika ja paikka tehtävien keskeytyksetöntä tekoa varten. Tehtävät kannattaa tehdä silloin, kun tunnet itsesi virkeäksi ja jaksat keskittyä tehtävien tekemiseen. Tehtävät on niin halutessasi myös mahdollista tehdä meidän toimistollamme.

Palaute henkilöarvioinnin tuloksista

Haluamme henkilöarviointipäivän olevan Sinulle miellyttävä kokemus, joka tarjoaa mahdollisuuden myös oman itsetuntemuksen lisäämiseen. Keskustelemme arviointipäivän aikana tuloksistasi ja saat myöhemmin itsellesi kopion kirjallisesta henkilöarviointiraportista, mikäli sellainen on tehty.

Usein kysyttyjä kysymyksiä

Olen ollut aikaisemmin kokopäivän “testeissä”, onko HRS:n henkilöarvio yhtä kattava?

Kyllä on. Meillä teet saman verran testejä kuin kokopäivän henkilöarvioinneissakin, sillä erotuksella ettei sinun tarvitse istua testisalissa koko päivää.  Uusimpien ja edistyksellisempien menetelmien avulla voimme järjestää sisällöltään jopa kattavamman arviointitapahtuman joustavasti. Meillä teet osan testeistä etukäteen kotoa käsin ja toimistollamme aikaa kuluu vain noin 2-3 tuntia, mikä helpottaa yhteisen ajan löytämistä nopeallakin aikataululla.

Tarvitsenko jotakin mukaani arviointipäivään?

Mikäli sinua ei ole erikseen pyydetty tuomaan esimerkiksi työ- tai tutkintotodistuksia, et tarvitse niitä mukaasi. Mikäli sinulla on kuitenkin mielessäsi jotakin dokumentteja joita haluaisit näyttää tai käydä läpi, kannattaa ne ottaa mukaan.

Mitä hyötyä testeistä on, voiko yksittäinen testi kertoa minusta kattavasti?

Henkilöarvio koostuu useista eri arviointi-instrumentista (kyselyitä, ongelmanratkaisutehtäviä, haastattelu ja mahdollisia simulaatioita ja case-tehtäviä). Arvion tarkoituksena on saada arvioitavasta kokonaisvaltainen kuva sekä toisaalta tarjota myös arvioitavalle selkeyttävää informaatiota omasta tilanteesta.

Saanko arvioista kirjallisen palautteen? 

Saat itsellesi aina saman kirjallisen palautteen, jonka me toimitamme toimeksiantajallemme. Prosessimme on siis täysin läpinäkyvä.

Mitähän se psykologi minusta löytää, voiko tässä saada vielä “hullun paperit”?

Et voi. Arviointipäivänä käydään läpi työhistoriaasi, työmotivaatiotasi, kykyjäsi ja vahvuuksiasi sekä kehittämiskohteita tulevaisuudessa.

Mihinköhän internetiin nämäkin tiedot siten katoavat?

Kaikki tiedot ovat luottamuksellisia, eikä niitä saa luovuttaa ilman asianomaisten lupaa ulkopuolisille tai antaa sivullisten luettavaksi. Kaikki sähköisessä muodossa lähetetyt dokumentit suojaamme salasanalla. Säilytämme tietojasi kaksi vuotta (tasa-arvo- ja työsyrjintäkanteen kanneajat), jonka jälkeen ne hävitetään asianmukaisesti.