Henkilöarviointi työhyvinvoinnin tukena

Rekrytointitilanteessa on yhtenä tavoitteena katsoa pidemmälle tulevaisuuteen ja pohtia, kuinka henkilöä voisi parhaiten tukea kehittymään ja viihtymään uudessa organisaatiossa. Psykologinen henkilöarviointi on monipuolinen työkalu, joka voi auttaa sekä työnantajia että työntekijöitä tässä tavoitteessa. Tässä blogikirjoituksessa tarkastelemme, miten henkilöarvioinnin avulla voidaan edistää hyvinvointia työelämässä.

Soveltuvuusarvioinnin avulla löydämme timantit, jotka menestyvät missä tahansa ympäristössä! Vai onko sittenkään näin? Vaikka rekrytointitilanteessa huomio usein kiinnittyykin niihin osaamisiin ja vahvuuksiin, mitä hakijat voivat tuoda mukanaan organisaatioon, yhtä tärkeää on löytää oikea ympäristö, jossa yksilön vahvuudet pääsevät loistamaan parhaalla mahdollisella tavalla.

1. Yksilön vahvuuksien ja kehityskohteiden tunnistaminen

Psykologinen henkilöarviointi tarjoaa mahdollisuuden syvälliseen ja monipuoliseen analyysiin yksilön kyvyistä, motivaatiotekijöistä ja työskentelytavoista. Arvioinnin aikana kerätty tieto on objektiivista, suuriin normiaineistoihin pohjautuvaa dataa, mikä auttaa hahmottamaan, millaisia vahvuuksia ja kehittymiskohteita henkilöllä voidaan tunnistaa tietyissä työtehtävissä tai organisaatioympäristöissä.

Näitä teemoja reflektoidaan psykologin toteuttamassa haastattelussa yhdessä hakijan kanssa, jolloin hän saa mahdollisuuden pysähtyä pohtimaan omia valmiuksiaan suhteessa mahdolliseen uuteen työtehtävään. Kun henkilö tuntee omat vahvuutensa ja kehityskohteensa, hänen toimintaansa voidaan tukea paremmin, ja suunnata uudessa tehtävässä hänen työpanoksensa kohdentuneemmin sellaisiin tehtäviin, missä hän aidosti on parhaimmillaan.

Lisää tästä aiheesta voit lukea kollegani Janitan blogikirjoituksesta.

2. Parempi työn ja työntekijän yhteensovittaminen

Kun työnantajat hyödyntävät psykologista henkilöarviointia rekrytointiprosessissa, he voivat paremmin sovittaa työntekijän taidot, kyvyt ja toimintatyylin organisaation sekä tiimin tarpeisiin. Tämä vähentää riskiä väärän rekrytoinnin tekemisestä, ja parantaa työntekijän mahdollisuuksia menestyä uudessa työssään.

Kun työntekijä tuntee olevansa oikeassa ympäristössä, hänen motivaationsa, sitoutumisensa ja työtyytyväisyytensä yleensä vahvistuvat. Koska rekrytointi on aina ”kahden kauppa”, on myös hyvin tärkeää jo rekrytointivaiheessa käydä mahdollisimman avoimesti läpi uuteen tehtävään liittyvät odotukset sekä mahdolliset haasteet.

Mikäli hakijalla ei ole realistista käsitystä työn vaatimuksista, tai silmillä ovat ”ruusunpunaiset lasit”, voi odotuksia vastaamaton työ olla suuri pettymys. Henkilöarviointi tarjoaakin oivallisen tilaisuuden jo ennen uuden työn tarjoamista käydä rehellistä keskustelua tehtävään liittyvistä odotuksista.

Psykologinen henkilöarviointi voi myös auttaa luomaan parempaa ilmapiiriä työyhteisöön. Kun rekrytointiprosessin aikana on käytetty aikaa sen varmistamiseen, että työntekijä henkilökohtaisilta ominaisuuksiltaan, osaamiseltaan ja motivaattoreiltaan aidosti sopii työyhteisöön, pienennetään myös riskiä työyhteisön sisäisiin konflikteihin.

Mikäli työntekijän osaamisessa on puutteita, tai hänen käsityksensä tehtävän vaatimuksista ei ole ollut realistinen, saattaa tämä näyttäytyä myös väärinkäsityksinä tai ristiriitoina yhteistyössä. Lisäksi, kun työntekijät kokevat olevansa oikeassa ympäristössä ja heidän vahvuuksiaan arvostetaan, he ovat todennäköisemmin motivoituneita tekemään parhaansa, ja myös tukevat toisiaan paremmin tiimityöskentelyssä.

3. Henkilökohtaisen kehityksen tukeminen

Asiakkaamme pitävät henkilöarviointejamme erittäin laadukkaina ja usein toivoisivat, että he saisivat vastaavaa tietoa myös pidempään talossa olleista henkilöistä. Tämä on mahdollista!

Henkilöarvioinnilla tai potentiaalikartoituksella on arvokas paikkansa myös työntekijöiden henkilökohtaisen kehityksen, ammatillisen kasvun ja urasuunnittelun tukemiseen tarkoitettuna työkaluna.

Kun osaaja tiedostaa ja tunnistaa omat vahvuutensa ja kehityskohteensa paremmin, hän voi suunnitella urapolkuaan tietoisemmin, ja pyrkiä kehittämään niitä taitoja, jotka ovat tärkeitä niissä tehtävissä tai rooleissa, mitä kohden hän haluaa pyrkiä.

Työhyvinvointi rakentuu elinikäisen oppimisen, sopivan haastavan työn, laadukkaan johtamisen ja toimivan työyhteisön kautta. Mikäli haluamme tukea työssä jaksamista ja pidentää henkilöstön työuria, henkilökohtaiseen kehittymiseen panostaminen on tässä avaintekijä.

4. Henkilöarviointi tukee johtamista myös työhyvinvoinnin näkökulmasta

Psykologinen henkilöarviointi on monikäyttöinen työkalu, joka voi tukea yksilön työhyvinvointia monin eri tavoin. Sen avulla voidaan tunnistaa yksilöllisellä tasolla näyttäytyvät vahvuudet ja kehittymiskohteet sekä kartoittaa henkilölle tärkeitä arvoja ja motivaatiotekijöitä työelämässä.

Henkilöarvioinnin avulla voidaan myös tutkia, kuinka yksilön potentiaalia voidaan hyödyntää suhteessa organisaation ja tiimin tarpeisiin. Tätä kautta voidaan tukea ja parantaa työyhteisön ilmapiiriä sekä rakentaa henkilökohtaista kehitystä ja urasuunnittelua pitkäjänteisesti.

Kun henkilöarviointi integroidaan osaksi organisaation toimintaa ja johtamista kaikilla tasoilla, sen avulla voidaankin edistää työelämässä hyvinvointia ja menestystä sekä työnantajien että työntekijöiden näkökulmasta.

LUE BLOGIKIRJOITUKSIAMME

HRS Advisors henkilöarvioinnin kouluttajaksi

HRS Advisors henkilöarvioinnin kouluttajaksi

HRS Advisorsin henkilöarviointikoulutus on hyväksytty Psykologiliiton psykologisen henkilöarvioinnin sertifikaattiin johtavaksi täydennyskoulutukseksi HRS Advisors on laadustaan ...
Voiko tekoälyllä manipuloida henkilöarvioinnin persoonallisuuskyselyjä?

Voiko tekoälyllä manipuloida henkilöarvioinnin persoonallisuuskyselyjä?

LinkedInissä törmäsin videoon, jossa yhdysvaltalainen psykologian professori Richard Landers yrittää saada ChatGPT:ltä ohjeita, miten persoonallisuuskyselyissä ...
Psykologinen henkilöarviointi – mitä lisäarvoa se antaa hakijalle?

Psykologinen henkilöarviointi – mitä lisäarvoa se antaa hakijalle?

Onneksi olkoon! Olet päässyt rekrytointiprosessissa siihen vaiheeseen, että saat tiedon tulevasta henkilöarvioinnista. Tämä tarkoittaa, että ...