HRS Advisors on osa PRAXI Alliance -verkostoa

PRAXI Alliance on kan­sain­vä­li­nen hen­ki­lös­tö­alan kon­sul­toin­tiy­ri­tys­ten yh­teen­liit­ty­mä

Verkoston ideana on kyetä tarjoamaan laadukkaita ja ammattitaitoisia rekrytointipalveluita ja johtamiskonsultaatiota ympäri maailman. Verkosto on perustettu vuonna 2012 ja sen juuret ovat Italiassa eli HRS Advisorsin tavoin se viettää tänä vuonna 10-vuotisjuhlavuotta. HRS Advisors on tullut osaksi verkostoa vuonna 2019. Tätä nykyä verkosto kattaa yli 35 maata Pohjois- ja Etelä-Amerikassa, Euroopassa, Afrikassa ja Aasiassa. Suomea maantieteellisesti lähimmät yhteistyökumppanit löytyvät Ruotsista, Norjasta ja Saksasta. Konsultteja yhteisöön kuuluu yli 200 ja sen kautta suoritetaan vuosittain yli 1000 onnistunut rekrytointia. Toimimme laajasti eri toimialoilla, joita ovat esimerkiksi teollisuus, teknologia ja palvelut.

PRAXIn toimintaa kehitetään ja konsulttien ammattitaitoa ylläpidetään säännöllisillä tapaamisilla ja koulutuksilla. Kouluttajiksi kartoitamme verkoston ulkopuolisia parhaita asiantuntijoita, jotka voivat tuoda jotain uutta ajatteluumme. Luonnollisesti asiakasnäkökulma on äärimmäisen tärkeä osuus osaamisemme kehittämistä ja tässä meillä onkin ollut ilo hyödyntää laajaa asiakaskuntaamme. Jaamme keskenämme näitä parhaita käytäntöjä ja rekrytoinnin ajankohtaisia trendejä ympäri maailmaa.

Teetämme kyselyjä ja tutkimuksia hyvästä johtajuudesta, mikä auttaa konsultteja ymmärtämään asiakkaidensa tarpeita ja haasteita paremmin. Työskenteleväthän verkoston konsultit nimenomaan yritysten johdon kanssa. Jaamme myös aktiivisesti omaamamme tietotaitoa eteenpäin erilaisilla blogikirjoituksilla ja konsulttiesittelyillä. Näitä sisältöjä löydät esimerkiksi nettisivujen News & Insights -osiosta. PRAXIn aktiivinen LinkedIn kannattaa ottaa seurantaan ja sitä kautta perehtyä esimerkiksi vuodesta 2017 lähtien vuosittain julkaistun PRAXI Alliance Global Leadership Surveyn tuloksiin.

Käytännössä PRAXIn hyö­dyl­li­syys ilmenee esimerkiksi tilanteessa, jossa suomalaisen yhtiön tulisi rekrytoida osaaja itselleen Saksassa

Verkostomme kautta pystymme takaamaan ajankohtaisen ja osaavan palvelun, jossa yhdistämme rekrytoivan tahon suoraan paikallisen konsultin kanssa. Lisäksi tällöin HRS Advisorsin konsultti on mukana varmistamassa, että toimeksiantajan tahtotila ja odotukset tulevat viestittyä ymmärrettävästi ja vakuuttavasti. Etenkin liiketoiminnan laajentaminen kokonaan uuteen maahan voi olla haastavaa, mutta olemassa olevat, luotettavat ja varmasti laadukkaat verkostot helpottavat prosessia.

Verkoston konsulttien kansainvälisen kokemuksen ja globaalisti lisääntyneen etätyökulttuurin myötä pystymme myös suorittamaan paikallisista toimistoista joustavasti toimeksiantoja eri puolille maailmaa. Täten verkoston aktiivinen toiminta varmistaa myös sen, että HRS Advisorsin konsultit osaavat palvella kotimaisia yhtiöitä kansainvälisen henkilöstön kanssa toimiessa ammattitaitoisella ja ajankohtaisella otteella. Kulttuurien välinen yhteistyö ja niiden ymmärtäminen ovat meille tärkeitä arvoja.