Kalle Metsovuori , PsM

Psykologiassa ja liike-elämässä minua kiinnostavat erityisesti huippusuoritukset eli ne henkilökohtaiset ominaisuudet ja organisatoriset tekijät, jotka saavat yksilön loistamaan. Tiimit rakentuvat yksilöistä ja toimivat aina osana yrityskulttuuria ja liiketoimintakontekstia. Johtajilta ja esihenkilöiltä vaaditaan taas aivan omanlaisiaan kykyjä ja menestyksekkään johtajuuden hahmottaminen onkin oma kiehtova maailmansa.

Keskeistä ammatillista osaamistani ovat psykologiset henkilöarvioinnit, rekrytoinnit ja erilaiset uraohjaukset. Minulle on tärkeää tehdä sisällöllisesti mielenkiintoista työtä hyvässä työporukassa ja nämä molemmat asiat toteutuvat hienosti HRS:llä.

Työskentelyni kulmakiviä ovat asiakaslähtöisyys, luotettavuus ja tarkoituksenmukaisuus. Mitään toimenpiteitä ei tule tehdä pelkästä tekemisen ilosta, vaan niiden tulee edistää yrityksen liiketoimintaa ja työntekijöiden hyvinvointia tarkoituksenmukaisella tavalla. Uskon, että asiantuntija- ja palvelupainotteisessa liike-elämässä henkilöstön rooli yrityksen menestystekijänä tulee entuudestaan vain kasvamaan.

Työajan ulkopuolella rentoudun viettämällä aikaa kavereiden ja muiden läheisten ihmisten kanssa. Urheilusta nautin niin liikkujana kuin katsojanakin. Kulttuuripuolella hyvät kirjat ja elokuvat kuuluvat myös vapaa-aikaani.

 
Työskentelyni kulmakiviä ovat asiakaslähtöisyys, luotettavuus ja tarkoituksenmukaisuus. Mitään toimenpiteitä ei tule tehdä pelkästä tekemisen ilosta, vaan niiden tulee edistää yrityksen liiketoimintaa ja työntekijöiden hyvinvointia tarkoituksenmukaisella tavalla.