Julkinen haku, yhdistelmähaku, suorahaku – hakuviidakon lyhyt oppimäärä

Paljon puhuttu osaajapula on jo arkipäivää monella alalla. Ennen riitti, kun laittoi nettiin työpaikkailmoituksen ja sitten odotteli työhakemuksia. Nykyään tämä malli ei toimi, varsinkin jos puhutaan johto- tai asiantuntijatehtävistä. Tuloksena nimittäin on usein vain muutama hakemus kandidaateilta, joiden osaaminen tai kokemus eivät sovi haettuun tehtävään.

Tämä on turhauttavaa ja kallista. Rekryviidakko näyttääkin yhä tiheämmältä ja läpipääsemättömämmältä. Siksi yhä useammat organisaatiot kääntyvät erilaisten rekrytointiyritysten puoleen saadakseen tukea hakuihinsa.

Eri keinoin kohti avarampia maastoja

Meillä HRS Advisorsilla on kolme erilaista hakumallia: julkinen haku, yhdistelmähaku ja suorahaku. Riippuu yrityksen tarpeesta, toimialasta ja tilanteesta, mikä keino on heille – tai teille – juuri sopiva. Jokainen haku on omanlaisensa ja pohdimme yhdessä, mikä sopii kenellekin.

Jos pysytään viidakkometaforassa, kaikki viidakot eivät ole samanlaisia. Niissä majailee erilaisia puita, kasveja ja eläimiä, ja näiden takia eri matkoille täytyy varustautua eri tavoin.

Julkinen haku muistuttaa eniten perinteistä hakumallia. Siinä tarjoamme rekrytointiosaamistamme ilmoituksen tekemisestä sen julkaisemiseen ja hakijoiden läpikäyntiin. Tällä tavalla yritys saa tehokkaamman mainospaketin, hiotumman ja ajantasaisemman ilmoitustekstin, rekrytointialustamme käyttöön sekä ulkopuolisen ja ammattimaisen näkemyksen kandidaateista.

Jos pysytään viidakkometaforassa, kaikki viidakot eivät ole samanlaisia.

Tämä malli on kevyin ja edullisin näistä kolmesta vaihtoehdosta, ja voi riittää hyvin sellaisilla aloilla, joissa työntekijöistä ei ole vielä huutava pula. Sitä voi käyttää myös markkinakatsauksena, jolloin tutkitaan, kuinka paljon ja minkä tasoisia kandidaatteja on tarjolla.

Yhdistelmähaku, tunnetaan myös hybridihakuna, on astetta laajempi rekrytointimalli, jossa yhdistyy julkinen haku ja potentiaalisten kandidaattien kontaktointi. Ilmoituksen lisäksi konsultti käyttää aikaansa kandidaattien hakemiseen eri kanavien avulla ja ottaa sopiviin yhteyttä. Hän myös haastattelee kandidaatit, jolloin hän saa heistä lisää taustatietoa ja voi karsia vähemmän sopivat jatkosta.

Esihaastattelun jälkeen konsultti esittelee kandidaatit yritykselle. Esittelyssä voidaan käyttää joko kertaluonteista tapaa, jolloin kaikki potentiaaliset kandidaatit esitellään samalla kertaa tai niin sanottua agile-mallia, jossa konsultti esittelee firmalle hyvän kandidaatin heti, kun hän sellaisen löytää. Varsinkin tiheästi kilpailluilla aloilla agile-malli on toimiva, sillä kandidaateille saattaa tulla kesken prosessin muitakin tarjouksia, jolloin nopeus on valttia. Kun sopiva kandidaatti löytyy, häneen kannattaa saman tien tarrata.

Kolmas malli eli suorahaku, tunnetaan myös headhuntingina, on pelkkää konsulttitiimin tekemää etsintää ja kandidaattien kontaktointia ilman työpaikkailmoitusta. Tämän mallin etuna on muun muassa hienovaraisuus, sillä ehdokasta ei etsitä julkisella ilmoituksella, vaan kaikki tapahtuu henkilökohtaisina yhteydenottoina. Varsinkin johtotason tehtävissä tämä malli on suosittu tai tilanteissa, joissa syystä tai toisesta julkinen haku ei tule kysymykseen.

Suorahaku on näistä kolmesta hakumalleista kallein ja mahdollisesti myös nopein. Jotta asiakkaan tilanteeseen löydetään potentiaalisimmat henkilöt, heitä etsivät niin konsultti kuin research-asiantuntija, joka on erikoistunut erilaisten menetelmien ja työkalujen käyttöön. Hakuun sisältyvät haastatteluiden lisäksi psykologiset henkilöarvioinnit. Haku myös jatkuu niin kauan, kunnes sopiva kandidaatti löytyy. Suorahaun voidaan ajatella olevan ”avaimet käteen” -tyylinen rekrymalli.

Miksi käyttää ul­ko­puo­lis­ta rekrytoijaa

Jos tähän mennessä en vielä onnistunut vakuuttamaan palveluidemme hyviä puolia, niin listataan ne nyt vielä:

  1. Rekrytointiyritykset ovat alansa ammattilaisia. He antavat relevanttia tietoa rekrytoinnin saloista. Ammattilainen myös varmistaa hyvän hakijakokemuksen ja sitä kautta hyvän mielikuvan kyseistä yrityksestä.
  2. Suora- ja yhdistelmähaulla saadaan laajempi ehdokaspooli kuin perinteisellä mallilla. Konsultilla on käytössä oman alan erityistyökalut sekä laajat verkostot, jotka edesauttavat kandidaattien etsinnässä. HRS Advisors kuuluu Praxi Allianceen, joka mahdollistaa kandidaattien hakemisen ympäri maailman.
  3. Tällä tavoin saadaan myös korkeampaa kandidaattien laatua, koska konsultti ottaa yhteyttä suoraan potentiaalisiin huippuosaajiin, jotka eivät välttämättä ole aktiivisesti työnhausta kiinnostuneita.
  4. Haut edesauttavat paremmin arvioimaan kandidaatin soveltuvuutta työhön. Hakijoiden taustat, taidot ja kokemus arvioidaan perusteellisesti haun aikana, mikä auttaa paremmin varmistamaan kandidaatin soveltuvuuden organisaation tarpeisiin ja kulttuuriin sekä sitoutumisen asteen. Näin vähennetään mahdollisten virherekrytointien todennäköisyyttä.
  5. Ulkoistetut haut tällöin säästävät organisaation aikaa ja vapauttavat resursseja sen ydintehtävälle. Kun asiaan erikoistunut yritys hoitaa suurimman osan rekrytoinnista, tämä voi myös nopeuttaa rekrytointia ja auttaa täyttämään avoimet paikat nopeammin. Säästetty aika tai resurssi tarkoittaa yleensä myös säästettyä rahaa.
  6. Lintuperspektiivistä katsottuna organisaatio voi lopulta saada kilpailuetua, koska yhdistelmä- tai suorahaulla saadaan paremmin hankittua korkealaatuisia ehdokkaita, joita muut organisaatiot eivät välttämättä tavoita. Tällöin yritys voi parantaa osaamistaan ja saavuttaa parempia tuloksia.
  7. Kun olemme päässeet viidakon läpi ja saaneet hankittua sopivan kandidaatin yritykselle, haluamme vielä varmistaa, että kandidaatin työt lähtevät sujumaan mahdollisimman jouhevasti. Tarjoamme hakuihimme kaupan päälle Sujuva startti -palveluajossa valmennamme kandidaattia käyttäen HRS Academy -nettialustaamme sekä tapaamalla kandidaattia, tässä vaiheessa työntekijää, kolme kertaa.

Jos tarvitset apua rekryviidakkoon, niin älä pelkää ottaa yhteyttä. Meidän kanssamme on kuulemma mukava tehdä töitä ja saamme tuloksia aikaan.

Blo­gi­kir­joi­tuk­sia rek­ry­toin­neis­ta