Vuorovaikutustaidot, työelämä ja rekrytointi

Nykyajan työelämässä menestyminen vaatii usein enemmän kuin pelkkää teknistä osaamista. Vuorovaikutustaidot ovat nousseet keskiöön yhteiskunnassamme, ja niiden merkitys työpaikalla kasvaa jatkuvasti. Nämä taidot ovat tärkeitä erityisesti johtajille, mutta miten rekrytoinnissa voidaan paremmin kiinnittää huomiota näihin pehmeisiin taitoihin?

Työelämässä ja rekrytoinnissa elää pitkä perinne, jossa esimerkiksi johtotehtävään katsotaan sopivimmaksi henkilö, jolla tekninen osaaminen, hallinnolliset taidot sekä näppäryys taloudellisten resurssien hyödyntämisessä yhdistyvät toimivaksi kokonaisuudeksi. Suomalaiset ovat tunnetusti insinöörikansaa, joten tämä kuulostanee meille hyvinkin luonnolliselta.

Yhteiskunta kuitenkin muuttuu entistä verkostoituneemmaksi, ja vuorovaikutus on keskeinen osa päivittäistä toimintaamme. Tämä muutos heijastuu myös työelämään, missä sosiaaliset taidot ovat tulleet entistä tärkeämmiksi. Ihmisten välinen vuorovaikutus, tiimityötaidot ja kyky rakentaa suhteita ovat nyt avainasemassa. Näitä taitoja vaaditaankin yhä enemmän haettaessa varsinkin johtajia. On hyvä muistaa, että emme puhu ekstroversiosta tai sosiaalisuudesta, vaan taidosta kuunnella, reflektoida, kommunikoida ja osoittaa empatiaa, joita voi myös opetella ja oppia.

Tämä ei sulje pois teknisen osaamisen tärkeyttä, mutta nykypäivänä johtajien odotetaan olevan paitsi vahvoja päätöksentekijöitä myös erinomaisia viestijöitä ja ihmisten johtajia. Sosiaaliset taidot kuten empatia, kuunteleminen ja konfliktien hallinta, ovat nousseet tärkeään rooliin. Johtajan kyky luoda positiivinen työilmapiiri ja motivoida tiimiään voikin olla ratkaiseva menestystekijä.

Ongelmaksi rekrytoinnissa voi nousta, että verrattuna kokemukseen ja teknisiin taitoihin, vuorovaikutustaitoja on vaikeampi mitata tai arvioida. Ihmisten toimintaan työelämässä erikoistunut luotettava yhteistyökumppani on tähän yksi mahdollinen apu. Työhaastatteluja voidaan muotoilla niin, että ne paljastavat ehdokkaan sosiaaliset taidot, ja huolellisella kysymyksenasettelulla voidaan saada arvokasta tietoa. Huolellinen ja laadukas henkilöarviointi on myös avainasemassa, mikäli halutaan saada luotettavaa ja hyödyllistä lisätietoa tästä osa-alueesta.

Vaateet vuorovaikutustaidoista ovat tulleet jäädäkseen työelämään. Johtajien on omaksuttava näitä taitoja menestyäkseen, ja rekrytoinnissa on kiinnitettävä yhä enemmän huomiota ehdokkaiden henkilökohtaisiin ja sosiaalisiin ominaisuuksiin. Kehittämällä ja arvostamalla näitä taitoja voimme rakentaa dynaamisempia ja tuottavampia työympäristöjä, joissa ihmiset kukoistavat yhdessä.

Autamme mielellämme näissä ja muissa rekrytointiin liittyvissä kysymyksissä!

Lue blogikirjoituksia rekrytoinneista

Kv-rekrytoinnit: Balttitaloudet myllerryksessä

Kv-rekrytoinnit: Balttitaloudet myllerryksessä

Maailman myllerrykset koskettavat tavalla tai toisella jokaista meistä, valtiorajoista riippumatta. Moni asia on muuttunut (ja ...
Rekrytointikonsultti ottaa yhteyttä

Rekrytointikonsultti ottaa yhteyttä

Mistä tiedät, ettei kyseessä ole huijari? Rekrytointihuijaukset ovat maailmalla valitettavan yleisiä, ja niissä menetetään miljardeja ...
Julkinen haku, yhdistelmähaku, suorahaku – hakuviidakon lyhyt oppimäärä

Julkinen haku, yhdistelmähaku, suorahaku – hakuviidakon lyhyt oppimäärä

Paljon puhuttu osaajapula on jo arkipäivää monella alalla. Ennen riitti, kun laittoi nettiin työpaikkailmoituksen ja ...