Katri Ikivuo , PsM

Olen aiemmin työskennellyt seitsemän vuotta varhaiskasvatuksen kentällä. Psykologian opinnot sekä vuosien kokemus työelämästä sekä erilaisista työyhteisöistä niin varhaiskasvatuksessa kuin vapaaehtoistyössä partiossa antavat minulle hyvät valmiudet ihmisten kohtaamiseen ja työyhteisöjen tarpeiden hahmottamiseen.

Motivaation, stressin, yksilön voimavarojen ja hyvinvoinnin lisäämisen teemat kiehtovat minua. Mielestäni hyvinvoivat ihmiset ovat organisaatioiden tärkein voimavara. Sen vuoksi erityisen palkitsevana tässä työssä koen sopivan ihmisen ja sopivan tehtävän yhteen saattamisen. Toisinaan uuden urapolun löytäminen on haastavampaa, jolloin valmennusprosessi voi toimia ikään kuin kompassina suunnan löytämiseksi.

Lasten parissa työskennellessäni oivalsin, miten valtavan tärkeää on kyky ihmetellä ja pysähtyä hetkeen. Uteliaisuuden säilyttäminen aikuisenakin on tärkeää – itsensä kehittäminen ja uuden oppiminen on mielenkiintoista ja palkitsevaa. Työelämässä arvostan oppimisen lisäksi joustavuutta, hyvää työyhteisöä sekä mahdollisuuksia vaikuttaa omaan työhön.

Vapaa-aikani kuluu kumppanini, lapseni ja muiden läheisten parissa. Liikun luonnossa kaikkina vuodenaikoina ja sydäntäni lähellä on erityisesti sienestys, marjastus, vaeltaminen ja suunnistus.

Mielestäni hyvinvoivat ihmiset ovat organisaatioiden tärkein voimavara. Sen vuoksi erityisen palkitsevana tässä työssä koen sopivan ihmisen ja sopivan tehtävän yhteen saattamisen.