Etätyö, eJob, liikkuva työ tulee – oletko valmis?

Huomaan käyväni rekrytointien parissa toistuvasti keskustelua etätyömahdollisuuksista ja elämäntilanteen mukaan joustavista työtehtävistä. Avoin viestintä ja kehittynyt teknologia kun tarjoavat yhä useammalle työntekijälle mahdollisuuden suorittaa ansiotyö paikkariippumattomasti, henkilön toiveita kuunnellen.

Etätyö mielletään edelleen herkästi 10 vuotta sitten pidettyihin puolikkaisiin työpäiviin, jolloin työntekijää ei enää tavoittanut iltapäivän puolella sähköpostitse, puhelimesta puhumattakaan. Etätyö ajatellaan myös usein työntekijän hyvästä työstä ansaitsemaksi palkinnoksi, vaikka se vaatii tekijältään vahvaa itsensä johtamista ja työtapojensa tuntemista.

Miksi ja miten etätyö tulisi ottaa huomioon uusissa rekrytoinneissa?

Tradenomiliiton jäsentutkimuksen mukaan 61 %:lla tradenomeista etätyömahdollisuus vaikuttaa työpaikan valintaan. Lisäksi 82 % vastaajista kokee etätyömahdollisuuden edistävän työhyvinvointia. Työnantajan mahdollistama etätyö vahvistaa myös henkilöstön sitoutumista, lisää rekrytointitilanteessa houkuttelevuutta ja motivoi tekijöitään. Motivaatiota lisää välttämätön luottamus työnantajan puolelta. Etätyön on myös todettu vähentävän sairaspoissaoloja merkittävästi. Voimme siis nopealla kaavalla todeta etätyön olevan tuloksellisuuden ja hyvinvoinnin yhdistämistä.

Ominaisuuksiltaan etätyöntekijää voisi verrata yrittäjään; hänen on hallittava itsensä motivoiminen, itseohjautuvuus, sujuva kommunikaatio organisaation kanssa, vastuunkanto, priorisointi- ja organisointikyky sekä aikataulutus. Huh, kuulostaa melkoiselta! Todellisuudessa kuitenkin toteutamme jatkuvasti näitä asioita päivittäisessä työssämme. Herääkin kysymys: miksi suurinta osaa asiantuntijatyöstä ei voisi suorittaa paikkariippumattomasti, mitaten tuloksia toimistolla vietettyjen minuuttien sijaan?

Tuoreen tutkimuksen mukaan etätyöntekijä on toimistolla istuvaa kollegaansa 13,5% tuottavampi. Työntekijän on mahdollista järjestää itselleen täydellinen työrauha, kun taas toimistolla keskittyminen herpaantuu herkemmin kollegan puheluun tai oven aukeamiseen. Etätyö vs. perinteinen 8–16 -toimistorutiini ei taida kuitenkaan kestää näin mustavalkoista vertailua. Etätyö, kuten mikä tahansa työ, vaatii ennen kaikkea sitoutumista ja selkeitä toimintaohjeita.

Etätyön johtaminen ja rajaaminen

Etätyöntekijöiden määrän ja etätyökulttuurin kasvaessa johtamistyön ja toimintamallien tarkastelua ei voi sivuuttaa. Etäjohtamisella tarkoitetaan ihmisten, asioiden ja viestinnän johtamista -ajasta ja paikasta riippumatta. Haasteeksi nousee esimerkiksi luottamuksen säilyttäminen, motivointi ja palautteen anto viestintäteknologiaa hyödyntäen. Viestinnän on oltava selkeää, sillä hyvä kommunikaatio ohjaa toimintaa ja asettaa rajat.

Rajoista voidaan puhua myös etätyöntekijän näkökulmasta: miten rajata työnteko ja vapaa-aika? Voin allekirjoittaa, että päivän päätteeksi kesken jääneet projektit houkuttelevat usein tarttumaan läppäriin myös reippaasti perinteisten työtuntien ulkopuolella. Etätyöntekijän ansa piileekin itsensä johtamisessa ja kyvyssä rajata työaika ja vapaa-aika. Olet varmasti joskus kuullut jonkun etänä tehtäviä hoitaneen todenneen, ”Onpa mukava tulla työpaikalle, kun on niin selkeä päivän päättyminen ja ympäristö vaihtuu kotiin työpäivän jälkeen.”

Läppärin sulkeminen työpäivän päättyessä on vaatimus onnistuneelle etätyökulttuurille. Huomioon tulee myös ottaa henkilökohtaiset tavat työskennellä; toiselle sopii aloittaa aamun myöhäisempinä tunteina ja jatkaa hieman pidempään. Omien työskentelytapojen tunteminen säästää valtavasti energiaa. Avoin keskustelu rutiineista, odotuksista, haasteista ja tavoitteista on paikallaan.

Kokemuksiani etätöistä

Olen itse työskennellyt viime syksystä saakka osittain Keski-Euroopasta käsin, etänä. Omia havaintoja ajanjaksosta on, että suurin varjopuoli työarjen muuttumiselle ovat ne arkisimmat asiat. Kenen kanssa voi arvostella päivän lounaan, ottaako joku muu kahvia ja mitä politiikkaan kuuluu? Onpa hieno onnistuminen kollegalla, mutta en pääse onnittelemaan kasvotusten. Välittömän ja helpon kommunikaation arvoa ei voi liiaksi korostaa.

Voin todeta, ettei etätyö ole heikentänyt työni laatua tai sen kehittymistä. Päinvastoin; etätyö haastaa omat toimintamallit ja hioo prosessin entistä tiiviimmäksi. Viestintä ja toimiva kommunikaatio ovat avainasemassa ja pelisääntöjen pitää olla selkeät. Etätyökäytäntöjen rakentaminen lähtee aina työpaikalta, eikä siihen tarvita kuin yhteinen tahto kehittää tavat työskentelyyn. Kokeilemalla oppii, mikä toimii itselle ja mikä ei.

Varmaa on, että ajankohtainen pohdinta etätyöstä ja sen mahdollisuuksista lisääntyy tällä vuosikymmenellä. Sparrailen mielelläni ajatuksia muuttuvasta työmaailmasta sinunkin kanssasi!