Sopeuttamistilanne organisaatiossa? Viisi syytä miksi sinun kannattaa valita yksilöllinen muutosturvavalmennus

Työnhakuvalmennus, uudelleensijoittumisvalmennus, outplacement…muutosturvavalmennuksesta puhutaan monella nimellä, mutta kelle se on mahdollinen ja mitä se pitää sisällään?

Tätä kirjoittaessa vaikuttaa yhä todennäköisemmältä, että joulukuussa moni tulee saamaan ikäviä uutisia lomautuksen tai irtisanomisen merkeissä. Esimerkiksi YLE uutisoi 28. marraskuuta lomautusten olevan kiihtyvässä kasvussa, mikä voi johtaa myös laajeneviin irtisanomisiin.

Muu­tos­tur­va­val­men­nus auttaa työuran tai­te­koh­das­sa

Työsuhteen päättyminen irtisanomiseen on kova paikka. Mielessä voi viritä monenlaista: arvottomuuden ja hylkäämisen tunteita, sekä huolta omasta relevanssista työmarkkinoilla.

Tukea on onneksi saatavilla, sillä irtisanovan työnantajan tulee lakisääteisesti tarjota työllistymistä edistävää valmennusta tai koulutusta, mikäli työnantajan palveluksessa on vähintään 30 henkilöä ja irtisanottu työntekijä on ollut viisi vuotta työnantajan palveluksessa.

Irtisanotulla on mahdollisuuksia vaikuttaa tarjottuun valmennukseen tai sopia jostain muusta järjestelystä, jonka uskotaan edesauttavan henkilön työllistymistä. Monet päätyvät ottamaan valmennuksen arvon suoraan rahana, mikä on konkreettisuudessaan ymmärrettävä ratkaisu sekin.  

Laadukas muutosturvavalmennus voi kuitenkin olla vaativassa paikassa yksi parhaista sijoituksista itseesi. Parhaimmillaan prosessi antaa konkreetin avun ammatilliseen taitekohtaan, mutta lisäksi auttaa kasvamaan ihmisenä laajemminkin.

Muutosturvavalmentajana olen huomannut, että saamassani palautteessa toistuvat tietyt teemat, joiden ympärille valmennuksen hyödyt tuntuvat kerta toisensa jälkeen kiteytyvän. Näihin valmennettavien kokemuksiin perustuen esittelen muutamia laadun kriteereitä, joihin muutosturvavalmennusta harkittaessa on hyvä kiinnittää huomiota.

Miksi kannattaa valita muu­tos­tur­va­val­men­nus?

Muutosturvavalmennuksen yksilöllisyys. Parhaimmillaan valmennusprosessi on yksilöllinen, räätälöity juuri sinun tarpeitasi ja tilannettasi varten. Valmentajan kyky kohdata sinut kokonaisena ihmisenä sekä luoda turvallinen vuorovaikutus on avainasemassa onnistuneeseen lopputulokseen. Usein muutosturvaa tarjotaan tehostamisen hengessä ryhmämuotoisena. Ryhmätoteutuksessa riskinä on pinnallisuus, sillä sisältöä on hankalampaa räätälöidä yksilöllisten tarpeiden mukaan.

Vaikeiden tunteiden ja ajatusten jakaminen. Valmennus tarjoaa turvallisen ja kiireettömän tilan pysähtyä ja käsitellä muutokseen liittyviä tunteita. Valmentajan tuoma validointi ja normalisointi auttavat huomaamaan, että irtisanomiset ovat tavallisia työelämässä ja koetut tunteet inhimillinen ja asiaankuuluva tapa reagoida tällaisessa tilanteessa. Jos tunnekuorman kohtaaminen ja työstäminen jää tekemättä, voi suureen elämänmuutokseen ja ratkaisuihin suin päin suuntaaminen tuntua mitätöivältä ja epämotivoivalta.

Osaamisen tunnistaminen ja kiteyttäminen. Jos valmennukselta on lupa odottaa yhtä asiaa, on se konkreettinen apu oman osaamisen kirkastamiseen. Vaikka osaaminen olisi itsellä hyvin tiedossa, ei sen kiteyttäminen tai sanoittaminen ole välttämättä helppoa. Mikäli valmentaja toimii rekrytoinnin parissa, kykenee hän reflektoimaan osaamisesi relevanssia ja houkuttelevaa viestintätapaa myös työnantajan näkökulmasta. Oman osaamisen onnistunut kiteyttäminen vahvistaa ammatillista identiteettiäsi ja antaa itsevarmuutta suunnata uutta kohden. 

Tarvittavat tiedot ja taidot työnhakuun. Yleisimpiä huolenaiheita muutostilanteessa ovat työn hakemisen taidot sekä hakudokumentit, eikä ihme. Esimerkiksi näkemyksiä ”oikeanlaisesta” CV:stä riittää, mikä on omiaan luomaan epävarmuutta.

Rekrytoinnin ja työmarkkinoiden koetaan usein muuttuneen ja monimutkaistuneen siitä hetkestä, kun työnhaku on itselle ollut viimeksi ajankohtaista. Todellisuudessa monenlaisilla dokumenteilla voi pärjätä mainiosti, kunhan tietyt perusasiat ovat kunnossa. Ja kun ne ovat kunnossa, voit luottaa, että tavoitteidesi saavuttaminen ei jää tarpeettomasti kiinni pikkuasioista, joita voi kuitenkin olla hankalaa huomata ilman ulkopuolista tukea.  

Tavoitteellisuus ja struktuuri onnistumiseen. Valmennus tuo tekemiseesi ryhtiä. Onnistumisen varmistaa, että osa omasta itsekurista tilanteen edistämiseksi on ulkoistettu valmennusprosessin kannateltavaksi. Mitä tahansa päätätkään tavoitella, voi osaava valmentaja vaikuttaa motivaatioosi sopivilla välitavoitteilla sekä palastelemalla isoja kokonaisuuksia hallittavampiin osiin. Sitoutumalla valmennukseen sitoutat itsesi samalla tilanteesi säännölliseen ja määrätietoiseen edistämiseen. Kokemukseni mukaan onnistuminen seuraa tällöin vääjäämättä perästä, ennemmin tai myöhemmin.

Mikäli siis kohtaat irtisanomisen, kannattaa muutosturvakortti katsoa tarkkaan, yllä oleviin teemoihin huomiota kiinnittäen. Tärkeää on, että uravalmennus on tavoitteellinen, mutta yksilöllisiä tarpeitasi palveleva. Valmennukselta sinun on lupa odottaa vaikean tilanteen työstämistä tunnetasolla, mutta myös hyvin konkreettia tukea oman osaamisen kiteyttämiseen sekä toimintaan työnhakutilanteessa.

Miten tahansa päätätkin tilannettasi edistää, älä jätä itseäsi yksin muutoksen keskellä.