Psykologin tekemä henkilöarviointi

Psykologinen henkilöarviointi minimoi virherekrytoinnit

HRS Advisorin soveltuvuusarviointi eli psykologinen henkilöarviointi auttaa sinua löytämään tehtävääsi sopivimman tekijän onpa kyseessä sitten johto- ja esimiesrooli tai toimihenkilötehtävä. Toimipisteemme sijaitsevat Espoossa, Turussa, Tampereella ja Jyväskylässä. Palvelemme ketterästi ympäri Suomen.

Pelkän työhaastattelun avulla ei pysty havaitsemaan kaikkia tehtävässä menestymisen kannalta tärkeitä ominaisuuksia. Soveltuvuusarviointi on vertailukelpoinen ja puolueeton tapa ennustaa ehdokkaan sopivuutta tehtävään. Arviointi tukee onnistuneita henkilövalintoja sekä helpottaa rekrytointipäätöksiä. Sen avulla löydämme tehtävään motivoituneen ja osaavan tekijän, virherekrytoinnin välttäen.

Soveltuvuusarvioinnin tuottama tieto ja palaute tukevat valitun henkilön kehitystä ja urasuunnittelua. Arviointia voidaan käyttää myös työntekijän potentiaalin mittaamiseen yrityksen sisäisissä muutoksissa.

 

Monipuoliset tehtävät ja psykologin haastattelu

Henkilöarviointi sisältää monia yksittäisiä tehtäviä. Päättelykykyä ja oivaltamista arvioidaan aikarajallisilla tehtävillä. Aikarajattomat tehtävät taas mittaavat henkilölle ominaisia toimintatapoja sekä motiiveja. Yhtä pätevyysaluetta mitataan aina muutamalla eri tavalla. Arviointiin kuuluu aina haastattelu, joka liittää kaikki arvioinnin eri palaset yhteen. Haastattelun yhteydessä tutustumme yhdessä arvioitavan kanssa hänen ennakolta tekemiensä testitehtävien tuloksiin. Tavoitteenamme on, että arvioinnista hyötyy niin toimeksiantaja kuin henkilö itsekin. Henkilöarvioinnin tekijä on koulutukseltaan psykologi, ja käytämme ainoastaan instrumentteja, jotka täyttävät tieteelliset laatuvaatimukset.

Käymme tulokset läpi toimeksiantajan kanssa yhteisessä palaverissa ja annamme perustellun kantamme kunkin hakijan soveltuvuudesta tehtävään. Myös arviointiin osallistuja saa itselleen kirjallisen yhteenvedon. Soveltuvuusarviointi kannattaa aina tilata alan ammattilaisilta.

Henkilöarviointia voidaan käyttää myös työntekijän potentiaalin mittaamiseen yrityksen sisäisissä muutoksissa.